Gia Lâm: Học tập và làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể (20:41 29/11/2019)


HNP - Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Gia Lâm đã từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Để triển khai Chỉ thị 05/CT-TW, trong 3 năm qua, huyện Gia Lâm đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên, sâu rộng và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Chuyên mục “Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được phát đều đặn vào thứ Ba hằng tuần trên hệ thống phát thanh của huyện; tập trung đăng tải những bài viết tuyên truyền về các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điểm sáng học tập và nhất là “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trên các mặt công tác và các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó nhiều tập thể, cá nhân đã được tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị biểu dương Người tốt - Việc tốt huyện Gia Lâm năm 2016, 2017.
 
Ngành Văn hóa & Thông tin huyện đă xây dựng các cụm panô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu... tại các khu trung tâm, các tuyến đường chính trên địa bàn huyện. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã phát động Cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước huyện Gia Lâm năm 2017, 2018; trong đó, quan tâm phát hiện, giới thiệu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp biên soạn và xuất bản cuốn sách Người tốt việc tốt (tập XX) của huyện.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã triển khai tới các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị gắn với các phong trào thi đua, các CVĐ như: MTTQ huyện đã tập trung triển khai có hiệu quả CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"; cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động phong trào Phụ nữ Thủ đô giỏi việc nước, đảm việc nhà, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực với phong trào "Nuôi lợn nhựa", chống bạo lực gia đình... Liên đoàn Lao động huyện phát động các phong trào thi đua trọng tâm là phong trào lao động giỏi, sáng kiến, sáng tạo, phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi Thủ đô; thực hành tiết kiệm trong lao động, sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội trong cơ quan doanh nghiệp, đơn vị gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, vận động công nhân viên chức lao động ủng hộ quỹ xã hội, từ thiện. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện có phong trào "Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo lời Bác" cùng nhiều hoạt động khác về giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sông cho đoàn viên, thanh niên. Hội Cựu chiến binh huyện phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” nêu cao phẩm chất anh dũng, tinh thần yêu nước cho các thế hệ tiếp nối. Hội Nông dân huyện với phong trào xây dựng NTM, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo...

Cùng với đó, công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của công dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, nhất là các nội dung trong chương trình xây dựng NTM, những vấn đề dân sinh bức xúc, từ đó, kịp thời ngăn ngừa những phát sinh tiêu cực, nâng cao trách nhiệm của CB, CC, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện 934 cuộc giám sát; tổ chức 94 hội nghị phản biện xã hội; 63 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện; 88 cuộc đối thoại chuyên đề về công tác GPMB, cấp GCN quyền sử dụng đất... Tập trung thực hiện Quy chế dân chủ trong loại hình mới trên một số lĩnh vực liên quan đến quyền và lợi ích cùa nhân dân như: Công tác GPMB, quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, công tác thuế đối với hộ cá thể kinh doanh trên địa bàn các xã, thị trấn...

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, huyện Gia Lâm sẽ nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo và lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, có phân công, phân nhiệm, xác định thời gian, lộ trình giải quyết dứt điểm.  

Đồng thời, tập trung cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn kết chặt chẽ với các chủ đề công tác cùa Thành phố, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và 02 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định. 

Bên cạnh đó, phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những cách làm sáng tạo và công việc cụ thể thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; những tập thể, cá nhân người tốt, việc tốt các cấp; điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tạo tinh thần sôi nổi phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật