Huyện Sóc Sơn: Xử lý giải tỏa 10 vụ vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi (13:57 29/11/2019)


HNP - UBND huyện Sóc Sơn vừa có Báo cáo số 652/BC-UBND, về tình hình vi phạm, kết quả xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, tính đến ngày 20-11-2019 trên địa bàn huyện.

Qua rà soát kiểm tra các vụ vi phạm do Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội đề nghị: Tổng số vụ vi phạm pháp luật về thủy lợi mà công ty này đã báo cáo thành phố tính từ đầu năm 2019 đến 20-11 là 23 vụ (trong đó vi phạm tồn tại cũ là 21 vụ và phát sinh mới 2 vụ vào cuối tháng 10-2019). Về mức độ hành vi vi phạm cơ bản là nhỏ lẻ, như trồng cây trên mái, mặt kênh, làm lán tạm, xây tường chắn, đổ đất, san nền… trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Về việc này, UBND huyện Sóc Sơn đã giao UBND các xã, các ngành liên quan triển khai thực hiện việc rà soát phân loại và thực hiện giải tỏa thực tế loại bỏ được 10 vụ, đến nay còn lại 13/23 vụ.
 
Liên quan đến những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý công trình thủy lợi và xử lý vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn huyện chủ yếu do: Các công trình thủy lợi hiện chưa được bổ sung điều chỉnh danh mục và bổ sung bàn giao theo hiện trạng cập nhật. Nhiều hình thức đơn vị quản lý. Cơ bản các công trình thủy lợi đều không có mốc chỉ giới bảo vệ công trình thủy lợi nên chưa có bộ thủ tục hành chính và hướng dẫn đối với việc thực hiện cấp phép tạm, thỏa thuận xây dựng liên quan đến công trình thủy lợi...
 
Đối với UBND các xã để xảy ra vi phạm công trình thủy lợi mặc dù đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố và UBND huyện về việc phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, xử lý giải tỏa các trường hợp vi phạm đủ điều kiện xử lý. Tuy nhiên vẫn còn các trường hợp khó khăn vướng mắc trong việc xử lý dứt điểm vi phạm.     
 
Trước thực trạng trên, UBND huyện Sóc Sơn đã kiến nghị: Để tăng hiệu quả quản lý nhà nước về công trình hồ đập, các công trình thủy lợi trên địa bàn, UBND thành phố, các sở, ngành liên quan quan tâm điều chỉnh phê duyệt danh mục công trình thủy lợi bàn giao trên địa bàn. Điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện Hướng dẫn số 144/HD-SNN, ngày 28-6-2019, của Sở NN&PTNT về trình tự kiểm tra, phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn thành phố.
 
Bên cạnh đó, UBND huyện Sóc Sơn kiến nghị thành phố ban hành bộ thủ tục hoàn chỉnh và hướng dẫn đối với việc thực hiện cấp phép tạm, thỏa thuận về các lĩnh vực liên quan đến công trình thủy lợi. Sớm xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, hồ đập trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn việc bàn giao mặt bằng công trình thủy lợi ngoài thực địa phục vụ công tác quản lý, vận hành và chống lấn chiếm vi phạm hàng lang công trình thủy lợi. Sớm có giải pháp, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện phân cấp công trình thủy lợi. Sớm triển khai dự án cắm mốc chỉ giới bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Sóc Sơn nhằm xác định ranh giới phạm vi công trình, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và xử lý vi phạm.

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật