Huyện Chương Mỹ: Phấn đấu 100% cán bộ quản lý ATTP cấp huyện, cấp xã được tập huấn nghiệp vụ (14:07 28/11/2019)


HNP - Đây là một trong những chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch số 282/KH-UBND, ban hành ngày 26-11, về triển khai công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; ATTP ngành Nông nghiệp và Công Thương trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2020.

Theo kế hoạch, huyện Chương Mỹ phấn đấu 100% cán bộ quản lý ATTP cấp huyện, cấp xã được tập huấn nghiệp vụ và 95% có kiến thức thực hành đúng về quản lý ATTP; 90% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng quản lý cấp huyện được tập huấn, phổ biến kiến thức và thực hành đúng về chất lượng vật tư và ATTP; 85% người tiêu dùng có kiến thức đúng về ATTP; 100% các thông tin phản ánh về mất ATTP nông sản rõ địa chỉ được xác minh, xử lý kịp thời; 100% cán bộ làm công tác ATTP cấp huyện, cấp xã thuộc ngành nông nghiệp và công thương được cập nhật kiến thức về quản lý, chuyên môn kỹ thuật về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP.

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP ngành Nông nghiệp cấp huyện đạt 75% số cơ sở thuộc diện phải cấp giấy. Triển khai ký cam kết đảm bảo ATTP đối với 100% các cơ sở kinh doanh thực phẩm trong chợ; 80% các cơ sở kinh doanh thực phẩm ngành công thương thuộc thẩm quyền cấp huyện; 80% các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc thẩm quyền cấp xã. Xây dựng mô hình điểm về quản lý giết mổ gia súc tại xã Hữu Văn.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, huyện Chương Mỹ triển khai nhiều giải pháp. Theo đó, cùng với chỉ đạo, tăng cường quản lý nhà nước, tuyên truyền về ATTP, huyện chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Cụ thể, tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất, tập trung vào các cơ sở sản xuất kinh doanh có các công đoạn, các sản phẩm có nguy cơ cao, tái kiểm tra các cơ sở vi phạm, không đạt yêu cầu theo quy định. Xử lý nghiêm các vi phạm nhằm tăng tính răn đe trong quá trình kiểm tra. Đồng thời, tăng cường công tác hậu kiểm sau cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Huyện Chương Mỹ cũng phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thành phố, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP; kiểm tra, kiểm soát, xử lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư, chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trong khu dân cư tại xã Hữu Văn, đảm bảo vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện theo các quy định của Bộ NN&PTNT. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết đảm bảo ATTP và kiểm tra việc duy trì cam kết đối với các cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh thực phẩm theo quy định hiện hành. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở sản, xuất kinh doanh không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và vi phạm về điều kiện ATTP…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật