Quận Ba Đình tổng kết Chương trình số 06-CTr/QU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng (16:13 27/11/2019)


HNP - Ngày 27-11, Quận ủy Ba Đình tổ chức tổng kết Chương trình số 06-CTr/QU, ngày 28-01-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXV về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội; xây dựng quận Ba Đình phát triển, văn minh, hiện đại (nhiệm kỳ 2015-2020) gắn với Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Các tập thể được khen thưởng


Những năm qua, thực hiện Chương trình số 06-CTr/QU gắn với Chương trình số 01-CTr /TU của Thành ủy, phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận có nhiều đổi mới, theo hướng phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể, công khai minh bạch tạo nên bầu không khí đoàn kết đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống không ngừng được đổi mới và đạt được những kết quả rõ nét; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  được triển khai hiệu quả bằng kế hoạch, chương trình cụ thể.
 
Kết quả, năm 2016, có 63/63 TCCS đảng thực hiện đánh giá chất lượng, trong đó: 32 TCCS đảng trong sạch vững mạnh (đạt tỷ lệ 50,8%). Năm 2017, có 54/54 TCCS đảng thực hiện đánh giá chất lượng, trong đó, có 27 TCCS đảng trong sạch vững mạnh (đạt tỷ lệ 50%). Năm 2018, có 50 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 90,9%, trong đó, có 10 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được tặng giấy khen TCCSĐ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. 
 
Công tác kiểm tra, giám sát của Quận ủy và UBKT Quận ủy được chú trọng, triển khai thực hiện bài bản, đảm bảo hoàn thành chương trình kế hoạch đã đề ra. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, đặc biệt là giám sát chuyên đề. 
 
Trong công tác nâng cao năng lực quản lý nhà nước, điều hành của chính quyền, Quận ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng hàng năm. Ban Thường vụ Quận ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo cụ thể một số nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách như công tác giải phóng mặt bằng; công tác dân vận chính quyền; nâng cao vai trò công tác tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ từ quận đến cơ sở; chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong quá trình xử lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là những vướng mắc về cơ chế chính sách.
 
Để nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và tổ chức chính trị xã hội các cấp, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ quận đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của quận, xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình công tác năm gắn với chủ đề công tác năm của Thành phố “Năm kỷ cương hành chính” ,“Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính”, phương châm công tác của quận “Kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả” và chủ đề công tác của các đoàn thể; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền quan tâm giải quyết những vấn đề dân sinh, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt vai trò phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp tham gia giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện an sinh xã hội, quan tâm duy trì giảm nghèo bền vững. 
 
Các chỉ tiêu thực hiện Chương trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của quận nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, lề lối làm việc, gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo đảm đảm quyền làm chủ của nhân dân. Phấn đấu 100% TCCSĐ được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng; phấn đấu không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém. Sớm khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ, quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của quận có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu. Hoàn thành công tác sắp xếp tổ chức bộ máy từ quận đến cơ sở, đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả…
 
Tại hội nghị, 20 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện Chương trình số 06-CTr/QU được Quận ủy khen thưởng.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật