Thanh Oai tăng cường công tác thông tin đối ngoại (15:15 30/11/2019)


HNP - Ngày 25-11, Huyện ủy Thanh Oai có Báo cáo số 453-BC/HU về việc tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Theo đó, trong năm vừa qua, huyện Thanh Oai đã tích cực triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, của Thủ đô và huyện Thanh Oai, về tình hình, nhiệm vụ công tác đối ngoại của Trung ương, của Thủ đô gắn với các hoạt động của địa phương, đơn vị. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới.
 
Trong hoạt động thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa, huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện, những chính sách nhằm thu hút đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong nước, khu vực và trên thế giới, góp phần đưa kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển. Hiện nay, trên địa bàn huyện Thanh Oai có mội số cụm, điểm công nghiệp đã, đang hình thành và đi vào hoạt động như: Cụm công nghiệp Bích Hòa, điểm công nghiệp Thanh Thùy... thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước tới đầu tư mang lại nguồn thu lớn cho địa phương. Để tạo điều kiện và thúc đẩy kinh tế phát triển, thời gian qua, huyện Thanh Oai đã tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư của các doanh nghiệp; triển khai đồng bộ các chính sách thuế, vay vốn ưu đãi; đẩy mạnh công tác khuvến công, đào tạo nghề... nhằm khuyến khích phát triển doanh nghiệp. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, quảng bá du lịch, đặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 30-12-2015, của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Phát triển kinh tế huyện Thanh Oai giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”, phát triển du lịch dựa trên thế mạnh của địa phương, chú trọng phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái…
 
Trong thời gian tới, huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; thông tin những thành tựu của công cuộc đổi mới, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của huyện đến kiều bào là người Việt Nam ở nước ngoài và thông tin về mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước đến nhân dân trong huyện. Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về công tác thông tin đối ngoại; chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến địa phương,...

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật