Phú Xuyên tăng cường công tác thanh tra năm 2020 (15:00 28/11/2019)


HNP - Ngày 25-11, UBND huyện Phú Xuyên đã ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về công tác Thanh tra năm 2020.

Theo đó, huyện yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền Luật Thanh tra năm 2010; Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên hệ thong đài truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn, tăng cường tủ sách pháp luật tại địa phương, phát tờ rơi tuyên truyền tại các hội nghị của các đoàn thể cấp huyện, xã,...
 
Đối với công tác phòng, chống tham nhũng triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác kê khai tài sản; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm CB, CC, VC; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng; thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng. Đẩy mạnh CCHC, nhất là TTHC; thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản...
 
Tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật