Quận Hà Đông: Tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp (14:13 28/11/2019)


HNP - Cùng với các quận, huyện, thị xã trong thành phố Hà Nội, các đảng bộ, chi bộ thuộc Quận ủy Hà Đông đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”.

Chuẩn bị tốt văn kiện đại hội

Các tổ chức đảng quận Hà Đông đều xác định rõ, đại hội đảng bộ, chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXI của Đảng bộ quận Hà Đông là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quận, nhằm tổng kết đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và đại hội cấp mình đề ra. Đến thời điểm hiện tại, Quận ủy Hà Đông đã triển khai xong các bước đầu tiên về chuẩn bị đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXI của Đảng bộ quận.

Theo Bí thư Quận ủy Hà Đông Lê Cường, xác định công tác tổ chức Đại hội Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng nên Ban Thường vụ Quận ủy và các cấp ủy trên địa bàn quận đã kịp thời triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội theo đúng tinh thần chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Thành ủy. Theo đó, đã xây dựng kế hoạch ở cấp mình sát với tình hình thực tiễn, qua đó, giúp cấp ủy chỉ đạo sâu sát hơn, đúng và trúng những nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Trong công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị của các chi, đảng bộ phải căn cứ nghị quyết đại hội Đảng ở cấp mình để kiểm điểm gắn đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương, thành phố. Nội dung báo cáo phải toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực, bám sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm (có so sánh kết quả đạt được với mục tiêu nghị quyết đề ra), chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các  nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ qua.

Đến nay, Ban chấp hành Đảng bộ quận đã thành lập tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội đảng bộ quận; Ban Thường vụ Quận ủy thành lập các tổ công tác chỉ đạo đại hội đối với tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo 3 đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội điểm, vào tháng 3-2020, để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Với tinh thần tích cực, khẩn trương tiến hành đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, các chi, đảng bộ cơ sở của Đảng bộ quận Hà Đông đã xây dựng được dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy lần thứ nhất, trong đó, một số cấp ủy đã xây dựng được dự thảo lần thứ ba.

Đối với 3 đảng bộ cơ sở đại diện cho 3 loại hình tổ chức cơ sở đảng (khối phường, khối cơ quan hành chính-đơn vị sự nghiệp và khối doanh nghiệp) được chọn đại hội điểm đã hoàn thành việc lấy ý kiến của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị trong quận để hoàn chỉnh trước khi báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy xem xét, cho ý kiến.

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận nhận thức sâu sắc hơn về kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và những thành tựu đạt được của Đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ 2015-2020, Quận ủy đã ban hành Kế hoạch 262-KH-QU đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ quận, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hà Đông Nguyễn Văn Trường, Quận ủy đặt ra công tác tuyên truyền phải nêu bật tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, của Đảng bộ quận Hà Đông về mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong đảng và trong xã hội, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, để xây dựng quận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Hiện nay, các chi, đảng bộ trong quận đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật theo hướng dẫn của Quận ủy. Trong đó, các cơ sở đảng cũng đề ra mục tiêu, phải làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng các cấp; tổ chức các hoạt động theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị.


Hà Vy


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật