Đống Đa triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 (14:59 28/11/2019)


HNP - Ngày 21-11, UBND quận Đống Đa có Kế hoạch số 299/KH-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2020.

Theo đó, UBND quận giao Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận chỉ đạo Hội đồng NVQS 21 phường và các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 theo quy định. Tham mưu UBND quận phân bổ chỉ tiêu điều khám sức khỏe, chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho 21 phường và các cơ quan, đơn vị, bảo đảm theo đúng tỷ lệ quy định, trình UBND quận quyết định. Tổ chức rút kinh nghiệm từng khâu, từng bước và chỉ đạo kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện.
 
Ban Chỉ huy Quân sự và Công an quận căn cứ vào Quyết định của UBND thành phố Hà Nội; thông báo của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2020, tham mưu cho UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận, triển khai chỉ đạo và thực hiện các nội dung, biện pháp các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật, phù hợp với địa phương, giao quân đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng cao. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền giáo dục Luật NVQS sâu rộng trên toàn địa bàn quận.
 

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Công an quận, xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn công tác khám và tiến hành khám sức khỏe NVQS bảo đảm chặt chẽ, an toàn; chỉ đạo, hướng dẫn Ban CHQS 21 phường, các cơ quan, đơn vị, tổ chức sơ tuyển nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Đề xuất UBND quận ra Quyết định thành lập các Tổ công tác thường trực để có biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân cố tình chống, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc chấp hành không nghiêm việc thực hiện Luật NVQS và các quy định của Pháp luật hiện hành. Phát hiện các trường hợp lợi dụng việc khai báo thủ tục tạm vắng của công dân thuộc diện làm NVQS trong thời gian công dân đó đang thực hiện các bước tuyển chọn nhập ngũ, báo cáo Hội đồng NVQS có biện pháp xử lý.

UBND 21 phường và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn quận thực hiện tốt công tác tuyên truyền rộng rãi, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đồng bộ, chặt chẽ đúng quy trình; hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, trong đó, có trên 60% công dân đã tốt nghiệp ĐH, CĐ, THCN nhập ngũ vào xây dựng quân đội. Thực hiện tốt việc rà soát, sơ tuyển từ tổ dân phố đến phường, bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, dân chủ và đúng luật, niêm yết các loại danh sách tại trụ sở UBND phường, cơ quan, tổ chức.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật