Thanh Oai: Gắn phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” với các phong trào thi đua yêu nước (15:36 30/11/2019)


HNP - Trong 30 năm xây dựng và phát triển, Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều phong trào ý nghĩa, trong đó, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, hội viên phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Hội CCB huyện Thanh Oai trao nhà tình nghĩa cho hội viên


Qua 30 năm xây dựng, Hội Cựu chiến binh huyện Thanh Oai luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội CCB các cấp. Các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, đồng thời, trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động hội viên, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, cũng như tham gia đấu tranh, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hội đã tập hợp, định hướng cho cán bộ , hội viên tích cực đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng, hành động sai trái, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, công thần, kiêu ngạo của một số cán bộ, đảng viên và CCB; Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch. Qua đó, đã thể hiện rõ sự trung thành của cán bộ, hội viên CCB với Đảng, Nhà nước, chế độ, bảo vệ thanh danh, uy tín của Đảng góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, sự ổn định chính trị của địa phương.
 
Cùng với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp Hội CCB huyện Thanh Oai đã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, trong đó, chi hội là nơi trực tiếp tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhưng đồng thời cũng là nơi trực tiếp giải quyết những vướng mắc, khó khăn của hội viên. Việc hỗ trợ hội viên cũng được thực hiện theo hướng cụ thể, đảm bảo rõ người, rõ việc. Hàng năm, các cấp Hội CCB huyện đã chủ động xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến để hội viên tham quan, học tập, rút kinh nghiệm. Đồng thời, Hội cũng tích cực phối hợp với ngành chức năng mở các lớp chuyển giao tiến bộ KHKT cho hội viên CCB. Công tác trợ giúp hội viên có thêm nguồn lực được thực hiện thông qua các tổ tín chấp vay vốn của Hội. Do vậy, nhiều hội viên CCB đã chủ động hơn trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư vốn, sử dụng các nguồn vốn đạt hiệu quả. Đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại, gia trại, cửa hàng, nhà xưởng do CCB làm chủ làm ăn có lãi, bình quân thu nhập từ 200-300 triệu đồng mỗi năm, giải quyết hàng trăm việc làm cho con em CCB và nhân dân.
 
Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống làm giàu chính đáng. Trong xây dựng nông thôn mới của Huyện, các gia đình CCB đã hiến 2788m2 đất để làm đường nông thôn, trường học, nhà văn hóa. Thực hiện Đề án 03 của BCH Hội CCB Thành phố khóa V, VI, từ nguồn đóng góp của Hội viên và sự tham gia của các đoàn thể và cơ sở, hội đã xây mới và sửa 28 nhà "Nghĩa tình đồng đội", giúp đỡ 1.464 hộ gia đình hội viên vay gần 50 tỷ đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội, đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.

Công tác xây dựng tổ chức Hội đã đạt kết quả tốt. Hội ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng, tổ chức cơ sở Hội và hội viên tăng nhanh: khi thành lập Hội mới có 2.216 hội viên, thì na.y đã có 7.444 hội viên, với 118 chi hội và 118 CLB Cựu quân nhân. Không chỉ thi đua gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, CCB Thanh Oai còn tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Xây dựng tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các tệ nạn xã hội tại địa phương; góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hàng năm, 100% các cơ sở Hội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, 96% gia đình hội viên đạt tiêu chí gia đình văn hóa.
 
Với những kết quả đạt được, hàng năm, đều có trên 200 tổ chức hội và hội viên được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, năm 2010, Hội CCB huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Năm 2012, được nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 và Trung ương hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, 13 năm liên tục (2007 - 2019) được Trung ương hội CCB Việt Nam, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen. Đã có trên 120 tập thể cơ sở Hội và 245 cá nhân được thành phố tặng Bằng khen, tặng danh hiệu “Người tốt, Việc tốt”, “Chiến sĩ thi đua”, cùng với hàng trăm tập thể, cá nhân được Huyện ủy - UBND huyện và cơ sở tặng giấy khen…
 
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các cấp Hội CCB huyện Thanh Oai tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật