Kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” các phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2019 (12:55 19/11/2019)


HNP - Ngày 14-11, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND về kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” các phường trên địa bàn quận năm 2019.

Theo đó, kế hoạch kiểm tra việc tự đánh giá “Cộng đồng học tập” của các phường trên địa bàn quận nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” trong năm 2019.

Cụ thể, về nội dung, kiểm tra các tiêu chí đánh giá: Theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT, ngày 12-12-2014, của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã, tổ chức kiểm tra việc tự đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” tại 20 phường trên địa bàn quận theo đúng quy trình, thủ tục quy định, cụ thể: Kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện đối với 20 phường; Kiểm tra các tiêu chí ở cơ sở tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại và tự cho điểm về “Cộng đồng học tập” cấp phường; Kiểm tra các nguyên tắc tự đánh giá, xếp loại theo các minh chứng cụ thể để xác định về mức điểm của tiêu chí có đảm bảo đúng thực tế và hướng dẫn cụ thể. Đối với các tiêu chí không có minh chứng phù hợp cần xem xét cụ thể để cho điểm; các tiêu chí không có minh chứng phù hợp thi không cho điểm; Kiểm tra hồ sơ đánh giá “Cộng đồng học tập” có đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.


Thời gian kiểm tra 20 phường trên địa bàn quận từ ngày 19-11 đến ngày 25-12-2019.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật