Hai Bà Trưng tăng cường các giải pháp phát triển người tham gia BHXH (12:53 19/11/2019)


HNP - Ngày 14-11, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công văn số 1431/UBND-BHXH về tăng cường các giải pháp phát triển người tham gia BHXH bắt buộc; BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động và hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN đã được giao hàng năm, UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu Bảo hiểm Xã hội quận Hai Bà Trưng tiếp tục tổng hợp, phân tích, phân loại các đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia và đã tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa tham gia đầy đủ cho người lao động; các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn: Triển khai các quy trình rà soát, đôn đốc, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; Thanh tra, kiểm tra liên ngành đôn đốc thu nợ.

Bên cạnh đó, kịp thời báo cáo và đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm các nhân và tập thể có vi phạm về thực hiện BHXH, BHYT, BHTN và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND 20 phường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn tới người dân thông qua từng chi bộ, từng tổ dân phố, các tổ trưởng tổ dân phố để vận động người dân trong khu vực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Chi cục Thuế quận phối hợp cùng BHXH quận cung cấp danh sách các đơn vị có tên trong danh sách dự kiến kiểm tra thuế để BHXH quận rà soát, cung cấp thông tin về tình hình tham gia và tình hình nợ về BHXH, BHYT, BHTN; Phối hợp với Tổ liên ngành thu nợ BHXH quận để tổ chức các buổi đốc thu tập trung đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Đảng ủy, UBND các phường quyết liệt triển khai tới từng chi bộ, tổ dân phố đối với việc hoàn thành chi tiêu BHXH tự nguyện được giao. Phối hợp chặt chẽ với BHXH Hai Bà Trưng, Bưu điện Trung tâm 6 tuyên truyền, vận động tới người dân thông qua từng chi bộ, từng tổ dân phố để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hàng năm.

Riêng đợt cao điểm từ 01-9-2019 đến hết 31-12-2019, thực hiện tuyên truyền vận động người dân tham gia mua BHXH tự nguyện nhằm hoàn thành chi tiêu đã được UBND thành phố giao.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết