Huyện Chương Mỹ: 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới (15:38 15/11/2019)


HNP - Ngày 14-11, UBND huyện Chương Mỹ có Báo cáo số 692/BC-UBND, về kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới đến năm 2019.

Theo đó, huyện Chương Mỹ có 30 xã, trong đó, số xã được công nhận đạt chuẩn NTM ước thực hiện đến hết năm 2019 là 27 xã; tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM là 90%. So với yêu cầu huyện NTM là phải có 100% số xã được công nhận xã NTM thì huyện Chương Mỹ chưa đạt ở chỉ tiêu này. Đáng chú ý, huyện Chương Mỹ không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Qua tổng hợp, số điểm đánh giá các tiêu chí NTM huyện Chương Mỹ đến hết năm 2019 là 94/100 điểm; có 6/9 tiêu chí đạt, 3/9 tiêu chí cơ bản đạt. Đối chiếu với các yêu cầu đối với huyện NTM quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg, ngày 5-4-2016, của Thủ tướng Chính phủ huyện Chương Mỹ chưa đủ điều kiện công nhận huyện NTM vào năm 2019 do tỷ lệ xã được công nhận xã NTM chưa đạt 100% theo yêu cầu (mới đạt 90%).

Nguyên nhân: Chương Mỹ là huyện có diện tích lớn, dân số đông, số đơn vị hành chính lớn (30 xã, 2 thị trấn); tỷ lệ người dân làm nông nghiệp lớn, cơ sở hạ tầng ở nhiều xã còn thiếu thốn, chưa đồng bộ, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn. Đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn còn hạn chế; đặc biệt là các xã vùng hữu Bùi thường xuyên bị thiên tai phần nào ảnh hưởng đến phong trào xây dựng NTM của huyện.

Mặt khác, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của huyện còn hạn chế; nguồn hỗ trợ của các quận còn chậm làm ảnh hưởng tiến độ của một số dự án xây dựng trường học trên địa bàn huyện, trong đó, có xã Hoàng Văn Thụ, Tốt Động là những xã đăng ký đạt xã NTM năm 2019; làm ảnh hưởng đến tiến độ công nhận trường chuẩn quốc gia của các xã, dẫn tới các xã này bị điểm chết ở tiêu chí số 5, không đủ điều kiện thẩm định xã NTM.

Trước thực trạng trên, huyện Chương Mỹ đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án xử lý rác thải Đồng Ké, xã Trần Phú và sớm triển khai xây dựng dự án nhà máy xử lý rác thải Núi Thoong, xã Tân Tiến. UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải làng nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, như: Làng nghề mây tre đan, chế biến thực phẩm; xây dựng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện nhằm phát hiện xử lý kịp thời sự cố ô nhiễm môi trường không khí và hỗ trợ kinh phí xây dựng điểm trung chuyển rác thải đảm bảo thu gom và vận chuyển và lưu trữ tạm thời chất thải rắn sinh hoạt trong thời gian khu xử lý rác thải tập trung của thành phố tạm dừng tiếp nhận…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật