Huyện Thạch Thất: Phát triển, nâng cấp, đánh giá, xếp hạng 115 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP (15:34 15/11/2019)


HNP - Đó là mục tiêu trong Kế hoạch số 263/KH-UBND của UBND huyện Thạch Thất, ban hành ngày 14-11, triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện đến năm 2020.

Theo đó, cùng với tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, triển khai Chương trình OCOP, huyện Thạch Thất chú trọng phát triển nâng cấp sản phẩm và các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh. Cụ thể: Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nâng cao chất lượng sản phẩm theo Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP, phát triển sản phẩm mới và đa dạng hóa sản phẩm. Tiêu chuẩn hóa các sản phẩm hiện có đảm bảo mục tiêu đề ra, trước mắt, tập trung chỉ đạo đối với một số sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu có sẵn của huyện thuộc 6 nhóm sản phẩm (thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm - nội thất - trang trí, dịch vụ du lịch nông thôn).

Tư vấn, định hướng các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị tiên tiến hiện đại phục vụ sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến sản phẩm; thiết kế nhãn hiệu, mẫu, bao gói sản phẩm và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn; chi phí phân tích nhóm sản phẩm (thực phẩm, đồ uống, thảo dược) để đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp thành phố.

Hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ tham gia Chương trình OCOP nâng cấp, hoàn thiện cơ sở sản xuất, hệ thống tổ chức sản xuất và kinh doanh theo hướng gia tăng thành viên, cổ đông, mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh, đảm bảo đủ các điều kiện để chuyển đổi loại hình hoạt động thành hợp tác xã kiểu mới hoặc doanh nghiệp và liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, phát triển thị trường mới để nâng cao giá trị sản phẩm và doanh thu.

Bên cạnh đó, huyện Thạch Thất khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia Chương trình OCOP ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến hiện đại trong sản xuất, bảo quản, chế biến đối với sản phẩm OCOP; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP, như: Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP), tiêu chuẩn quy trình làm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh (SSOP), tiêu chuẩn hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn (HACCP), quy trình quản lý chất lượng (ISO)...

Huyện Thạch Thất đặt mục tiêu: Phấn đấu 100% cán bộ quản lý Chương trình OCOP cấp huyện và cấp xã được đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành triển khai trực tiếp Chương trình OCOP; 100% các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh có đăng ký tham gia Chương trình OCOP được đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, huyện phát triển, nâng cấp, hoàn thiện và tổ chức đánh giá, xếp hạng 115 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Trong đó, có trên 20 sản phẩm tham gia được đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp thành phố, 1 sản phẩm xếp hạng sản phẩm cấp quốc gia.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật