Tổ đại biểu số 10, HĐND TP Hà Nội giám sát công tác CCHC tại quận Hà Đông (20:09 13/11/2019)


HNP - Sáng 13-11, đoàn giám sát của Tổ đại biểu số 10, HĐND TP Hà Nội, do đồng chí Lê Cường, Bí thư Quận ủy Hà Đông làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát công tác CCHC nhà nước, thực hiện chuyên đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị” tại quận Hà Đông.


Năm 2019, công tác CCHC quận Hà Đông đã có những chuyển biến tích cực, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội quận. Quận đã thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh CCHC, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ CCHC; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các nội dung về CCHC, kiểm soát TTHC, chủ đề công tác năm 2019,… bằng các hình thức phù hợp. Từ đầu năm đến nay, Đoàn Kiểm tra công vụ của quận đã kiểm tra 57 lượt tại 26 đơn vị trực thuộc (9 phòng chuyên môn, 17 phường). Đã tổ chức 44 lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ với 6.760 lượt học viên tham dự.

Thực hiện công tác cải cách TTHC, từ đầu năm đến nay, quận đã tiến hành rà soát TTHC 9 lần; UBND quận và 17 phường duy trì thực hiện việc niêm yết công khai đầy đủ danh mục TTHC thuộc thẩm quyền địa bàn quận với 246 thủ tục và 135 thủ tục thực hiện tại phường. Đã rút ngắn thời gian giải quyết với 74% thủ tục của quận và 91% thủ tục của phường; quận đã tiếp nhận 6.538 hồ sơ, số hồ sơ tiếp nhận của 17 phường là 100.565, 100% các hồ sơ được trả đúng hạn.

Về cải cách bộ máy tổ chức, UBND quận đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ 12 phòng ban chuyên môn theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày 05-5-2014, của Chính phủ; thực hiện thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận; thực hiện các chủ trương hợp nhất một số đơn vị sự nghiệp thuộc quận. Sau khi sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy theo quyết định của UBND thành phố, hiện tại, quận còn 07 đơn vị sự nghiệp, giảm 06 đơn vị; giảm 04 cấp trưởng, 11 cấp phó. Tiếp tục thực hiện Đề án số 16-ĐA/QU, ngày 09-5-2019, của BTV Quận ủy về “Sắp xếp, bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường, tổ dân phố trên địa bàn quận Hà Đông”.

UBND quận tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm việc đánh giá CB, CC, VC hàng tháng theo quy định. Kết quả, 7 tháng đầu năm 2019, mỗi tháng có từ 4.118 đến 4.354 người được đánh giá, 100% CB, CC, VC, người lao động hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính công, hiện đại hóa hành chính cũng được quận Hà Đông nghiêm túc thực hiện, kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí và kiểm soát công tác quản lý ngân sách đảm bảo quy định; tích cực ứng dụng CNTT vào quản lý nhà nước, thực hiện tốt TTHC mức độ 3,4.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi về việc rà soát TTHC tại bộ phận một cửa từ quận tới các phường; việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ kiêm nhiệm, đối với cán bộ TDP sau khi sáp nhập các tổ dân phố; việc sử dụng cán bộ hợp đồng trong thực hiện công tác chuyên môn tại các cơ sở giáo dục…

Thay mặt tổ đại biểu số 10, đồng chí Lê Cường, Bí thư Quận ủy Hà Đông đề nghị UBND quận Hà Đông cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cải cách hành chính, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Không để các TTHC bị chậm, muộn; quan tâm đến thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ bộ phận một cửa. Đồng thời, tập trung rà soát, kiểm tra, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hơn nữa công tác CCHC trong thời gian tới.


Nguyễn Lợi


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật