Chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Thanh Oai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (22:38 16/11/2019)


HNP - Ngày 11-11, HĐND huyện Thanh Oai có Thông báo số 214/TB-HĐND về dự kiến nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Thanh Oai khóa XIX, dự kiến, tổ chức trong khoảng thời gian, từ ngày 10-12-2019 đến ngày 20-12-2019. Tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020; Báo cáo tình hình ước thực hiện công tác thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019, dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2020; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX; Báo cáo tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo kết quả ước thực hiện công tác đầu tư công năm 2019 và Kế hoạch phân bổ, điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020.
 
Bên cạnh đó, kỳ họp cũng sẽ xem xét thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và những kiến nghị với HĐND, UBND huyện; Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân huyện năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công tác của Tòa án nhân dân huyện năm 2019 nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2019, chương trình hoạt động năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XIX.
 
Đồng thời, tại kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND huyện và đông đảo cử tri trong huyện quan tâm.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật