Chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ IX, HĐND quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (20:04 13/11/2019)


HNP - Ngày 6-11, HĐND quận Long Biên ban hành Thông báo số 90/TB-HĐND về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ IX, HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

Kỳ họp thứ IX - HĐND quận khóa III dự kiến họp trong hai ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 09-12 đến ngày 13-12-2019, để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND quận về nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020...
 
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND quận sẽ xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2019; phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; Tờ trình về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2020 - 2025; Tờ trình về danh mục các dự án đầu tư công năm 2020; tình hình tiếp dân và giải quyết đơn thư, kiến nghị, tố cáo của công dân trên địa bàn quận năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. 

Đáng chú ý, xem xét báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các đề án năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, gồm: Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020'’; Đề án “Phát triển làng nghề truyền thống nuôi rắn Lệ Mật gắn với dịch vụ, du lịch trên địa bàn quận giai đoạn 2016 - 2020”; Đề án “Quy hoạch sắp xếp hệ thống biển hiệu, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn trên địa bàn Quận; Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận"; Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hóa Tổ dân phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường trên địa bàn quận, giai đoạn 2015-2020"; Đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020; Đề án "Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020”; Tiếp tục thực hiện và điều chỉnh một số nội dung của Đề án “Tăng nguồn cho vay giảm nghèo và giải quyết việc làm bằng ngân sách quận Long Biên năm 2011, định hướng đến năm 2015” giai đoạn 2016 - 2020; Tiếp tục thực hiện và điều chỉnh một số nội dung của đề án “Xã hội hóa công tác đầu tư, quản lý, duy trì và khai thác vườn hoa, cây xanh, hồ nước trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2013 - 2015" giai đoạn 2017 - 2020; Tiếp tục hỗ trợ kinh phí hỏa táng trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020; Đề án “Lắp đặt hệ thống camera tăng cường quản lý an ninh xã hội, trật tự đô thị, ATGT trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2019 - 2020".

Đồng thời, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, an ninh quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND quận và cử tri quan tâm.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t