Gia Lâm: Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của Đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW (20:03 13/11/2019)


HNP - Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Gia Lâm đã từng bước đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức, trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Huyện ủy Gia Lâm đã gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị. Đồng thời, chủ động nắm vững tình hình, diễn biến tư tưởng, phát hiện và tổ chức đối thoại trực tiếp, đã giải quyết kịp thời một số vấn đề nảy sinh ở cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người. Đồng thời, đã ban hành các Kế hoạch chuyên đề nâng cao chất lượng công tác CCHC và trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của CB, CC, VC các phòng chuyên môn của UBND huyện và các xã, thị trấn. Ngoài ra, tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện các quy định của Thành phố về ứng xử văn minh vào các phong trào thi đua: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền”, “Tuổi cao, gương sáng”, “Сựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, xây dựng làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Gia Lâm; nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát huy vai trò của các tổ chức CT-XH và nhân dân trong xây dựng NTM, NTM nâng cao...
 
Nhằm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban với Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nắm tình hình tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở. Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện và Đảng ủy - HĐND - UBND 22 xã, thị trấn đã tổ chức các hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. 
 
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm đã chỉ đạo kiểm điểm sâu đối với 12 tổ chức Đảng cơ sở, 08 đồng chí cán bộ chủ chốt cơ sở. Qua đó, chỉ đạo tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và ý thức phục vụ của CB, CC, đảng viên. Qua đánh giá phân loại đảng viên, có 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 88,3% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 
Xác định công tác tổ chức và cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã chỉ đạo nghiêm túc, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy trình trong tất cả các khâu. Qua đó, đã thực hiện điều động, luân chuyển 44 đồng chí; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y bổ nhiệm 35 đồng chí; chỉ định bổ sung 29 cấp ủy viên cơ sở; xem xét, tăng cường 03 đồng chí là lãnh đạo các phòng, ngành của huyện về giữ các cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 03 xã.
 
Song song với đó, MTTQ và các đoàn thể đã triển khai tới các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị gắn với các phong trào thi đua, các CVĐ như: MTTQ huyện đã tập trung triển khai có hiệu quả CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"; CVĐ "Ngày vì người nghèo", tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội; Hội LHPN huyện phát động phong trào Phụ nữ Thủ đô giỏi việc nước, đảm việc nhà, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực với phong trào "Nuôi lợn nhựa", chống bạo lực gia đình... LĐLĐ huyện phát động các phong trào thi đua trọng tâm là phong trào lao động giỏi, sáng kiến, sáng tạo, phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi Thủ đô; thực hành tiết kiệm trong lao động, sản xuất. Đoàn Thanh niên huyện có phong trào "Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo lời Bác" cùng nhiều hoạt động khác về giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sông cho đoàn viên, thanh niên. Hội Nông dân huyện với phong trào xây dựng NTM, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo...
 
Công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của công dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, nhất là các nội dung trong chương trình xây dựng NTM, những vấn đề dân sinh bức xúc, từ đó, kịp thời ngăn ngừa những phát sinh tiêu cực, nâng cao trách nhiệm của CB, CC, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. MTTQ và các đoàn thể CT-XH thực hiện 934 cuộc giám sát; tổ chức 94 hội nghị phản biện xã hội; 63 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện; 88 cuộc đối thoại chuyên đề về công tác GPMC, cấp GCN QSDĐ... Tập trung thực hiện QCDC trong loại hình mới trên một số lĩnh vực liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân như: Công tác GPMB, quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, công tác thuế đối với hộ cá thể kinh doanh trên địa bàn các xã, thị trấn...
 
Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, KT-XH, an ninh - quốc phòng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH trên địa bàn huyện. Kết quả thi đua, năm 2016, huyện Gia Lâm được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2017, được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần hai); được Chính phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2017, 2018…
 
Thời gian tới, Huyện ủy Gia Lâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao trong nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo và lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, có phân công, phân nhiệm, xác định thời gian, lộ trình giải quyết dứt điểm. Cùng với đó, phát huy vai trò trách nhiệm tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt ở các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t