Thanh Xuân: Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ dân phố (09:59 12/11/2019)


HNP - UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về tiếp tục kiện toàn tổ dân phố (TDP) trên địa bàn quận.

Theo đó, quận tiếp tục kiện toàn TDP để có hệ thống TDP ổn định, đồng bộ, thống nhất, có quy mô số hộ dân hợp lý, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, tập quán, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, giảm số lượng TDP nhỏ, nâng cao hiệu quả hoạt động của TDP.
 
Quận sẽ tập trung sắp xếp số lượng TDP có quy mô nhỏ để thành TDP có quy mô lớn hơn. Tính đến thời điểm 30-9-2019, quận có 314 TDP, trong đó, số TDP có quy mô dưới 225 hộ là 175 tổ; Số TDP có quy mô từ 225 hộ đến dưới 450 hộ là 126 tổ; số TDP có từ 450 hộ trở lên là 13 tổ.
 
Việc sát nhập của quận sẽ thực hiện theo đúng Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, TDP trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND thành phố. Việc sáp nhập, sắp xếp lại các TDP quận sẽ nghiên cứu xem xét các điều kiện, đặc điểm cụ thể để có phương án phù hợp đối với từng khu vực.
 
Về ghép khu vực dân cư mới được hình thành, từ năm 2017 đến nay, quận đã hình thành 18 khu chung cư mới với dự kiến thành lập mới 23 TDP trên địa bàn 6 phường. Quận sẽ nghiên cứu ghép khu vực dân cư mới hình thành nhưng chưa đủ điều kiện thành lập TDP mới vào TDP hiện có để thuận lợi cho công tác quản lý của chính quyền phường. Quy trình và hồ sơ sẽ thực hiện theo điều 14 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, TDP ban hành kèm theo Quyết định 16/2019/QĐ-UBND thành phố.
 
UBND quận cũng yêu cầu các phường, các phòng ban đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch này, quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo UBND quận.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t