Hai Bà Trưng: Hơn 1.500 lượt người được vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội (22:39 16/11/2019)


HNP - Trong nhiều năm qua, hoạt động tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm. Hàng năm, nguồn vốn chính sách giúp hỗ trợ tạo việc làm cho trên 1.500 lao động, góp phần giúp quận Hai Bà Trưng hoàn thành sớm chỉ tiêu xóa nghèo. Ước đến 31-12-2019, nguồn vốn giải ngân qua NHCSXH cho vay trên 1.500 lượt khách hàng; tạo việc làm và duy trì ổn định việc làm cho hơn 3.000 lao động.

Tính đến hết tháng 12-2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn quận Hai Bà Trưng khoảng 120.500 triệu đồng với 04 chương trình tín dụng cho 3.091 hộ vay, đạt 100% kế hoạch được giao. Cùng với việc tăng trưởng dư nợ tín dụng, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách được nâng cao, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Ngân hàng chính sách xã hội quận đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, chú trọng tới việc chấp hành các thủ tục, quy trình nghiệp vụ..., nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát hoạt động cho vay, thu nợ.


Ban đại diện Quận đã chỉ đạo NHCSXH phối hợp chặt chẽ với UBND phường, hội đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát: thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn hoạt động các tổ Tiết kiệm và vay vốn. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại phát sinh. Đến 31-12-2019, ước tính, tổng nợ quá hạn trên địa bàn quận là 151,6 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,13 %/tổng dư nợ (đây là nợ xấu cũ bàn giao từ chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội cũ). Tính đến ngày 31-12-2019, toàn quận có 144 tổ Tiết kiệm và vay vốn, 100% xếp loại tốt.

Tổng nguồn vốn Ngân sách quận Hai Bà Trưng ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, đến 31-12-2019, ước đạt 26.850 triệu đồng, tăng 8.838 triệu đồng so với năm 2018. Hiện tại, nguồn vốn Ngân sách quận được cho vay tại 20/20 phường. Ước tính đến thời điểm 31-12-2019, tổng số tiền cho vay đạt 26.850 triệu đồng với 693 hộ đang dư nợ. Đối tượng cho vay là các hộ khó khăn, thiếu vốn có nhu cầu vay vốn để hỗ trợ giải quyết việc làm, nâng cao cuộc sống, phát triển kinh tế và chống tái nghèo. Mức vay bình quân hiện nay khoảng 38,7 triệu đồng/1 hộ, để sản xuất, kinh doanh nhỏ.


Nguồn vốn ngân sách quận từ khi bắt đầu (năm 2005) chuyển sang NHCSXH để thực hiện cho vay được bảo toàn và phát huy hiệu quả, các hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, không có nợ quá hạn. Cùng với nguồn vốn Trung ương và thành phố, nguồn vốn Ngân sách quận hàng năm bổ sung sang NHCSXH để thực hiện cho vay đã hỗ trợ vốn cho các hộ gia đình mở rộng sản xuất, kinh doanh, thu hút tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động cũng như góp phần thực hiện chủ trương chung của quận về giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Hàng năm, nguồn vốn ngân sách quận giúp thu hút và tạo việc làm mới cho hơn 300 lao động, duy trì, tạo việc làm ổn định cho gần 700 lao động.

Tuy nhiên, hiện nay, nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm, chống tái nghèo và tránh rơi vào nghèo trên địa bàn quận còn nhiều; Nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm Trung ương và Thành phố bổ sung hàng năm còn hạn chế, không đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của người dân; Nguồn vốn cho vay đối với những hộ khó khăn thông qua Chương trình hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo đến hạn thu hồi không được tiếp tục sử dụng nên thiếu hụt nguồn vốn cho vay.

Do đó, trong năm 2020, quận sẽ tiếp tục Chỉ đạo NHCSXH triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn quận. Đồng thời, phối hợp với các ngành, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác và UBND cấp phường triển khai thực hiện tốt việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận. Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội tới các tầng lớp nhân dân, đảm bảo các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn và đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn hoạt động các tổ Tiết kiệm và vay vốn không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động các đơn vị nhận ủy thác, quản lý tốt các nguồn vốn cho vay, phát hiện và xử lý kịp thời các vướng mắc, tồn tại, hạn chế phát sinh tại cơ sở.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật