Long Biên đẩy mạnh tuyên truyền công tác thu gom, xử lý vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sau sử dụng (09:56 12/11/2019)


HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 377/KH-UBND về thực hiện việc thu gom, xử lý vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sau sử dụng trên địa bàn quận.

Trên địa bàn quận Long Biên hiện có khoảng 980ha đất sản xuất nông nghiệp; trong đó, có khoảng 580ha rau, quả được được quản lý theo quy trình sản xuất an toàn. Trong diện tích 58 ha rau, quả có khoảng 393,0ha cần được đầu tư, lắp đặt với tống số thùng là gần 800 thùng (định mức 2 thùng/ha). Hiện nay, đã có 123 thùng được lắp đặt tại các vùng sản xuất nông nghiệp. Để thực hiện việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo quy định, UBND các phường đề xuất lắp đặt 158 thùng.

Việc tổ chức thu gom, tiêu hủy được thực hiện từ năm 2015; tuy nhiên chỉ thực hiện được tại phường Cự Khối áp dụng việc thu gom và xử lý theo đúng quy trình; còn lại các phường khác tổ sản xuất tự tiêu hủy không đảm bảo quy định hiện hành.

Để đảm bảo việc thu gom, xử lý vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sau sử dụng trên địa bàn quận, UBND quận Long Biên sẽ tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân thực hiện việc thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Đồng thời, mua bổ sung các thùng chứa vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật: Năm 2019: mua bổ sung 100 thùng; Năm 2020: Mua bổ sung 58 thùng. UBND phường có trách nhiệm quản lý, sử dụng thùng đựng vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo hiệu quả, giảm thiểu hư hỏng, mất trộm.

Đồng thời, tổ chức thu gom, xử lý vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sau sử dụng, trong đó, UBND phường có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng, thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng vào các bể chứa, thùng chứa đã được xây dựng, lắp đặt trên đồng ruộng; Việc vận chuyển, xử lý tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sau sử dụng phải do đơn vị có chức năng phù hợp thực hiện theo quy định.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t