Thị xã Sơn Tây: 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (20:03 10/11/2019)


HNP - Ngày 4-11, UBND thị xã Sơn Tây có Báo cáo số 558/BC-UBND, về kết quả xây dựng nông thôn mới đến tháng 10-2019 của thị xã.

Theo đó, bám sát Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy, thị xã Sơn Tây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, việc triển khai xây dựng NTM trong 10 năm qua của thị xã đạt được những kết quả quan trọng. 6/6 xã của thị xã đã đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM; cơ sở hạn tầng nông thôn được đầu tư khang trang, sạch đẹp; thu nhập bình quân của người dân tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được đẩy mạnh, xuất hiện một số mô hình nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao… 

Từ năm 2010 đến nay, thị xã đã bố trí hơn 1.564 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp 32,3km đường giao thông trục xã, liên xã, 52,12km đường giao thông liên thôn, 73,73km đường giao thông ngõ xóm và 76,99km đường trục chính nội đồng;nâng cấp, cải tạo 28,67km kênh mương chính, kênh mương cấp 3 và 8 trạm bơm tưới; đầu tư đồng bộ 203km đường dây trung thế, hạ thế, 31 trạm biến áp và 88,5km hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường trục xã, thôn; cải tạo sửa chữa và xây dựng mới 25 điểm trường học; thực hiện xây dựng mới 2 trung tâm văn hóa xã tại xã Sơn Đông và Thanh Mỹ; xây dựng và cải tạo, sửa chữa 59 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; cải tạo và xây dựng mới 3 trụ sở (Sơn Đông, Thanh Mỹ, Kim Sơn).

Một số tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn thị xã đạt kết quả cao, như: Hoàn thành chương trình dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, vượt kế hoạch thành phố giao 52,93ha; 100% đường giao thông trục xã, liên xã, 100% đường liên thôn, trục thôn được cứng hóa; 96,3% đường giao thông thôn xóm được kiên cố hóa; 100% trạm y tế các xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; 97,1% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng; 87,5% người dân tham gia bảo hiểm y tế…; thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/người/năm; đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 0,3%. Kết quả, đến nay, thị xã Sơn Tây có 6/6 xã được TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM.

Về kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM giai đoạn tiếp theo, thị xã Sơn Tây xác định rõ một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2020, cụ thể nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp: Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất 9,8%, cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng 43,5%, ngành dịch vụ 46,4%, nông, lâm nghiệp 10,1%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm trở lên; giá trị sản xuất nông nghiệp - xây dựng 4.811 tỷ đồng; giá trị sản xuất dịch vụ 4.937 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 1.125 tỷ đồng; giá trị bình quân/ha canh tác đạt 102 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước hằng năm tăng so với kế hoạch thành phố giao 15%; hoàn thành chi ngân sách nhà nước theo kế hoạch.

Nhóm chỉ tiêu xã hội, thị xã Sơn Tây phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,04%; giải quyết việc làm cho 2.500 lao động; tổ chức dạy nghề cho 2.500 người; tỷ suất sinh thô đến năm 2020 đạt 12,07% trở lên; tỷ lệ sinh con thứ 3 đến năm 2020 giảm còn 12,3%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 8,4%. Duy trì 15/15 xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân 91%. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, phấn đấu có thêm 2 trường học đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 80%); phấn đấu có 93% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 86,3% làng đạt danh hiệu văn hóa; 85,7% tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa.

Thị xã Sơn Tây phấn đấu 100% dân số được sử dụng nước sạch; tỷ lệ rác thải sinh hoạt thu gom và vận chuyển trong ngày ở khu vực đô thị đạt 100%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt thu gom và vận chuyển trong ngày ở khu vực nông thôn đạt 95%.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t