Huyện Quốc Oai: Xử lý dứt điểm vi phạm hồ chứa thủy lợi trong năm 2019 (15:12 09/11/2019)


HNP - UBND huyện Quốc Oai vừa có Báo cáo số 644/BC-UBND, về hiện trạng, kết quả xử lý vi phạm hồ thủy lợi trên địa bàn huyện.

Theo đó, trên địa bàn huyện Quốc Oai có 19 hồ chứa nằm trong danh mục bàn giao công trình thủy lợi, trong đó, hồ chứa có dung tích hơn 50.000m3 và 12 hồ chứa có dung tích dưới 50.000. Hiện nay, các hồ chứa đã bàn giao cho Công ty TNHH MTV Thủy sông Tích vận hành và quản lý.

Về tình hình vi phạm và kết quả xử lý vi phạm hồ thủy lợi, huyện Quốc Oai đã phối hợp và triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm đối với các hồ thủy lợi trên địa bàn. Đối với các trường hợp vi phạm hồ thủy lợi trên địa bàn huyện Quốc Oai có quy mô nhỏ, lẻ của một số hộ dân. Toàn huyện có 5 vi phạm hồ thủy lợi, đã xử lý dứt điểm được 2 vi phạm, đang tiếp tục chỉ đạo xử lý 3 vi phạm. 

Ngày 10-4-2019, UBND huyện Quốc Oai đã ban hành Quyết định số 2181/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai tại hồ chứa nước ở xã Hòa Thạch. Sau khi rà soát thực tế việc quản lý, sử dụng đất đai, UBND huyện đã chỉ đạo xã Hòa Thạch tuyên truyền, vận động 2 hộ dân đổ đất thải và trồng cây trên bờ tự giải phóng, di dời các cây trồng và vận chuyển đất thải, trả lại mặt bằng nguyên trạng lòng hồ. Đối với 2 vi phạm các hộ dân đổ đất thải và trồng cây và dựng 2 công trình nhà ở trên đất thuộc phạm vi hồ chứa, UBND huyện Quốc Oai đã chỉ đạo UBND xã Hòa Thạch xây dựng phương án thực hiện cưỡng chế, thực hiện xong trước ngày 20-11-2019.

Đối với 1 vi phạm tại Hồ số 2 thuộc xã Đông Xuân do hộ dân đổ đất đá với khối lượng 240m3 để trồng cây, chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu các hộ vi phạm tự giác di dời đất đá, cây trồng ra khỏi lòng hồ xong trước ngày 10-11-2019.

Về một số nhiệm vụ triển khai công tác quản lý các hồ thủy lợi thời gian tới, UBND huyện Quốc Oai tiếp tục chỉ đạo các địa phương còn tồn tại vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn xử lý dứt điểm các vi phạm hoàn thành trong năm 2019. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Thủy lợi, các quy định về bảo vệ công trình hồ đập đê nâng cao nhận thức của người dân thực hiện bảo vệ các hồ thủy. Tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp giữa các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, qua đó, phân rõ trách nhiệm quản lý, xử lý các vi phạm công trình hồ thủy lợi đảm bảo thuận lợi và đúng quy định.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t