Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường quận Hai Bà Trưng (09:56 12/11/2019)


HNP - HĐND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường thuộc quận.

Theo đó, thống nhất chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường quận Hai Bà Trưng, cụ thể như sau:

Hợp nhất phường Nguyễn Du (diện tích 0,37km2, dân số 6.268 người), phường Bùi Thị Xuân (diện tích 0,14km2, dân số 4.489 người) và một phần phường Ngô Thì Nhậm (từ số nhà 52 đến số nhà 214 phố Huế), (diện tích 0,01km2, dân số 642 người) thành một đơn vị hành chính. Tên đơn vị hành chính mới: Phường Nguyễn Du, có diện tích tự nhiên 0,52km2, dân số 11.399 người.

Hợp nhất phường Phạm Đình Hổ (diện tích 0,3km2, dân số 7.085 người) và phường Ngô Thì Nhậm (từ số nhà 52 đến số nhà 214 phố Huế), (diện tích 0,18km2, dân số 5.526 người) thành một đơn vị hành chính. Tên đơn vị hành chính mới: Phường Phạm Đình Hổ, có diện tích tự nhiên 0,48km2, dân số 12.611 người.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, quận Hai Bà Trưng có 18 phường (giảm 02 phường, tương ứng 10% tổng số đơn vị hành chính cấp phường).

Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t