Gia Lâm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư (20:05 10/11/2019)


HNP - Ngày 5-11, Ban Dân vận Huyện ủy Gia Lâm ban hành Kế hoạch số 11-KH/BDVHU về Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 28-6-2019 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư” trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng chung cư bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vận hành, sử dụng nhà chung cư; các quy định về phòng chống cháy nổ; việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở khu chung cư; Tuyên truyền, vận động nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và người mua nhà trong thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xây dựng, về trách nhiệm của các bên liên quan đến quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; xây dựng quy chế sử dụng các diện tích chung; phân định rõ diện tích sử dụng chung, sử dụng riêng, công khai dân chủ đến cư dân trong khu chung cư.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, gắn với thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 28-6-2019 của Thành ủy, cụ thể: Vận động nhân dân nâng cao nhận thức về xây dựng các chung cư văn hóa; thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, văn hóa ứng xử tại các chung cư; Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, công khai, minh bạch quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch đô thị, dự án đầu tư xây dựng chung cư; các quy định của Nhà nước về đầu tư, xây dựng chung cư; việc cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền và quyền sở hữu căn hộ cho cá nhân trong nhà chung cư đã đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; các dự án nhà chung cư không đảm bảo các quy định về PCCC; Quan tâm giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cư dân tại các nhà chung cư, nhà tái định cư, nhà ở xã hội, chung cư đã xuống cấp ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ do di dân GPMB tái định cư sớm ổn định cuộc sống, hạn chế những bức xúc trong nhân dân; Tăng cường hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở tại các khu chung cư.

Ngoài ra, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội: Tập trung khảo sát, thành lập các chi bộ, Ban Công tác mặt trận, tổ dân phố, tổ phụ nữ, tổ tự quản ở khu chung cư (khi đủ điều kiện). Phát huy vai trò của tổ dân vận ở các chung cư đã thành lập chi bộ, tổ dân phố.
Chủ động nắm tình hình, phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, những bất đồng, tranh chấp, khiếu kiện của cư dân, ban quản trị, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư, không để phát sinh phức tạp, khiếu kiện vượt cấp, đông người, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t