Phú Xuyên: Tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 (09:57 12/11/2019)


HNP - Ngày 6-11, UBND huyện Phú Xuyên có Kế hoạch số 264/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 trên địa bàn huyện.

Thực hiện Tháng hành động, từ ngày 15-11 đến ngày 15-12-2019, với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, UBND huyện đề nghị các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động trong “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” năm 2019 ở các cấp. Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động năm 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố; trên trang thông tin điện tử của các cấp, các ngành; hệ thống đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn, đặc biệt là căng treo khẩu hiệu, pano áp phích tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.
 
Đăng tin bài trên trang thông tin điện tử của huyện; Biên tập, nhân bản các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tổ chức các diễn đàn tọa đàm, hội thảo, giao lưu văn nghệ, thể thao liên quan tới chủ đề của Tháng hành động năm 2019; gặp mặt trao đổi, chia sẻ kiến thức và biểu dương những điển hình, điểm sáng trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện vụ việc xâm hại, bạo lực trên cơ sở giới đồng thời tiến hành can thiệp, hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị xâm hại, bạo lực trên cơ sở giới đặc biệt vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc xâm hại, bạo lực phụ nữ và trẻ em xảy ra trên địa bàn.
 
Tiếp tục xây dựng và phát huy có hiệu quả các cơ sở trợ giúp phụ nữ và trẻ em bị xâm hại, bạo lực như địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đông... Đẩy mạnh việc huy động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, cá nhân để triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, đặc biệt hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ xâm hại, bạo lực, bị mua bán và có hoàn cảnh khó khăn... Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong thời gian diễn ra Tháng hành động năm 2019.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t