Đống Đa: Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng (09:59 12/11/2019)


HNP - Ngày 5-11, UBND quận Đống Đa có Văn bản số 2106/UBND-QLĐT về việc triển khai các nhiệm vụ đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Quận.

Theo đó, quận yêu cầu Chủ tịch UBND 21 phường tiếp tục phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở bằng nhiều hình thức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý trật tự xây dựng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường; Chỉ đạo, điều hành, đôn đốc tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị kiểm tra thường xuyên, hàng ngày việc chấp hành các quy đỉnh của pháp luật về trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn, lập hồ sơ vi phạm trật tự xây dựng theo quy định và báo cáo UBND Quận đối với các trường hợp vượt thẩm quyền để xử lý theo thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục được pháp luật quy định. Trường hợp các tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị tại phường không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, Chủ tịch UBND phường phối hợp cùng Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị sắp xếp và tổ chức lại cán bộ cho phù hợp với năng lực và tình hình thực tế tại địa phương.
 
Tập trung xử lý dứt điểm các công trình vi phạm tồn đọng, các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, báo chí phản ánh, các trường hợp thửa đất, công trình thuộc diện “siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn quản lý; Yêu cầu thống kê đầy đủ và xây dựng kế hoạch đối với từng trường hợp cụ thể có cam kết về thời gian để giải quyết dứt điểm các vi phạm; hoàn thành giải quyết các vi phạm trong quý IV năm 2019; Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị của phường, phát huy vai trò của cán bộ cơ sở nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng ngay từ khi mới phát sinh. Tổ chức kiểm tra, rà soát các trường hợp thửa đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng (siêu mỏng, siêu méo) hình thành sau GPMB, chủ trì và phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên Môi trường đề xuất UBND Quận hướng giải quyết, tuyệt đối không để phát sinh các công trình "siêu mỏng, siêu méo".
 
Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị chủ trì cùng UBND các phường rà soát ngay việc thực hiện các Quyết định xử lý vi phạm hành chính, Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, Quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đã ban hành. Chịu trách nhiệm trước UBND Quận về việc báo cáo chính xác đầy đủ và đề xuất các biện pháp giải quyết triệt để theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND Quận. Xây dựng kế hoạch của đơn vị cụ thể đối với từng trường hợp cụ thể có cam kết về thời gian để giải quyết dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng; hoàn thành giải quyết các vi phạm trong quý IV năm 2019.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t