Chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (09:08 11/11/2019)


HNP - Ngày 5-11, HĐND huyện Thường Tín có Thông báo số 30/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Thường Tín khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện dự kiến tổ chức trong 02 ngày, 12 và 13-12-2019. Nội dung, HĐND huyện sẽ thông qua Báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2020; kết quả triển khai các dự án đầu tư công năm 2019 của huyện và cấp xã; kế hoạch triển khai các dự án đầu tư công năm 2020 kết quả thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 23/2011/NQ-HĐND, ngày 15-12-2011, về công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
 
Đồng thời, kỳ họp cũng xem xét Báo cáo của UBND huyện về chương trình giảm nghèo 2019 và phương hướng, nhiệm vụ giảm nghèo 2020; Báo cáo kết quả hỗ trợ xây, sửa nhà hộ nghèo trên địa bàn huyện; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; kết quả triển khai Đề án phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho học sinh, trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2019 và thực hiện các kết luận sau thanh tra và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo của UBND huyện về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc TXCT trước kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX.
 
Bên cạnh đó, xem xét Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn Đề án “Nâng cấp, cải tạo nhà vệ sinh trường học giai đoạn 2019-2020”; Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn Đề án “Nâng cấp, cải tạo nhà vệ sinh trường học giai đoạn 2019-2020”...

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t