Sơn Tây: Nhiều hoạt động chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX, năm học 2019-2020 (14:00 07/11/2019)


HNP - Ngày 4-11, UBND thị xã Sơn Tây ban hành Kế hoạch số 475/KH-UBND, triển khai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thị xã Sơn Tây lần thứ IX, năm học 2019-2020.

Theo kế hoạch, về Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, căn cứ vào số môn thi quy định tại hội khỏe, thị xã Sơn Tây chỉ đạo các nhà trường, địa phương quy định môn thi phù hợp, nhằm thu hút học sinh tham gia luyện tập, thi đấu. Các trường tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường hoàn thành trước ngày 30-11-2019.

Căn cứ vào số môn thi được quy định tại Hội khỏe Phù Đổng thành phố và căn cứ vào điều kiện thực tế của các nhà trường, địa phương, Hội khỏe Phù Đổng thị xã Sơn Tây lần thứ IX năm học 2019-2020 lựa chọn và tổ chức thi đấu 11 môn thi, được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, tổ chức từ tháng 10 đến tháng 12-2019, nội dung thi đấu 8 môn (tổ chức trước khi khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thị xã Sơn Tây); giai đoạn 2, tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thị xã vào ngày 20-12-2019, tổ chức thi đấu 3 môn.

Liên quan đến tham gia Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội, thị xã Sơn Tây giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã tuyển chọn và thành lập các đội tuyển, xây dựng kế hoạch tập luyện tham gia Hội khỏe Phù Đổng TP Hà Nội. Trong quá trình tập luyện có thể điều chỉnh, bổ sung vận động viên tham gia cho phù hợp; tăng cường và ưu tiên điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho các đội tuyển tập luyện; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác huấn luyện…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t