Thanh Xuân: Sắp xếp, tinh gọn bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở (14:38 08/11/2019)


HNP - Quận ủy Thanh Xuân vừa ban hành và triển khai Đề án số 09-ĐA/QU ngày 30-10-2019 về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố trên địa bàn quận nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Thành ủy Hà Nội.

Việc xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Thanh Xuân nhằm tinh gọn hệ thống chính trị cơ sở, giảm tổng kinh phí chi trả. Đồng thời, tăng mức thu nhập và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách.
 
Theo đó, sau khi thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24-9-2013 của Thành ủy Hà Nội, tính đến tháng 9/2019, hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư gồm có: 153 Chi bộ; 314 tổ dân phố (trong đó tổ dân phố loại I: 13 tổ; loại II: 126 tổ; loại III: 175 tổ), 153 Ban công tác mặt trận, 158 Chi hội Cựu chiến binh, 156 Chi hội Phụ nữ, 143 Chi đoàn Thanh niên.
 
Để thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy Thanh Xuân đã xây phương án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm. Theo đó, số lượng người sắp xếp bố trí tối đa 7 người hoạt động không chuyên trách/phường để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 9 chức danh không chuyên trách ở phường. 
 
Quận sẽ bố trí 3 người hoạt động không chuyên trách để đảm nhiệm 2 chức danh không bố trí kiêm nhiệm, gồm: Văn phòng đảng ủy; Phó chỉ huy trưởng Quân sự. Bố trí 4 người hoạt động không chuyên trách và phân công một số cán bộ, công chức phường để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 07 chức danh không chuyên trách còn lại ở phường. 
 
Về định hướng bố trí kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách, quận sẽ căn cứ Đề án của Ban Thường vụ Quận ủy và tình hình thực tế, Đảng ủy phường xây dựng Đề án cụ thể, quyết định việc bố trí người hoạt động không chuyên trách, phân công CB, CC phường đảm nhiệm, kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách khác ở phường phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương. 
 
Đối với 2 chức danh không kiêm nhiệm, bố trí 3 người gồm: Văn phòng đảng ủy phường (1 người); Phó chỉ huy trưởng quân sự phường (2 người); 7 chức danh còn lại bố trí 4 người hoạt động không chuyên trách và phân công thêm một số công chức phường kiêm nhiệm…
 
Với các chức danh không được quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND Thành phố nhưng được quy định tại các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết của HĐND, quyết định UBND Thành phố còn hiệu lực thì tiếp tục được bố trí kiêm nhiệm phù hợp. 
 
Chế độ, chính sách đối với CB, CC phường kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở phường; người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách khác và nguồn kinh phí thực hiện mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở phường không tiếp tục bố trí công tác được thực hiện theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10-7-2019, của HĐND Thành phố.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t