Huyện Ba Vì: Bảo đảm 100% xã, thị trấn thực hiện thanh tra ATTP theo quy định (08:29 07/11/2019)


HNP - UBND huyện Ba Vì vừa có Báo cáo số 503/BC-UBND về kết quả thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tại huyện và xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg, ngày 26-11-2018, của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, triển khai thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, huyện Ba Vì đã phân công nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP cho công chức, viên chức. Cụ thể, cấp huyện: UBND huyện giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP cho 9 người. Cấp xã, đã đào tạo thanh tra chuyên ngành ATTP cho 173 công chức, viên chức; đảm bảo mỗi xã có tối thiểu 4 công chức tham gia đào tạo.

Kết quả, đến ngày 25-10-2019: UBND huyện Ba Vì đã tổ chức 2 cuộc thanh tra, trong đó, thanh tra về lĩnh vực nông nghiệp 5 cơ sở, gồm 2 cơ sở thu gom, bảo quản sữa tươi, 2 cơ sở giết mổ đà điểu, 1 cơ sở sản xuất giò chả; 1 cuộc thanh tra về lĩnh vực y tế tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, gồm 14 cơ sở. Qua đó, đã xử phạt 3 cơ sở 14 triệu đồng, đồng thời, cơ quan chức năng huyện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tại các xã, thị trấn, hiện 31 xã, thị trấn chưa triển khai thanh tra.

Theo đánh giá, việc triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP được sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ba Vì, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nên thuận lợi cho công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai từ huyện đến các xã, thị trấn. Công tác thanh tra tại cơ sở đều được các cơ sở chấp hành và phối hợp thực hiện với đoàn thanh tra…

Nhưng do đây là năm đầu tiên triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thanh tra mới được tập huấn thời gian ngắn, kiến thức và kinh nghiệm thanh tra còn hạn chế; quy trình thanh tra chặt chẽ, phức tạp nên gặp khó khăn khi thực hiện, đặc biệt là các xã còn dè dặt trong giai đoạn triển khai thanh tra. Trong khi đó, các xã, thị trấn chưa bố trí được nguồn kinh phí cho công tác thanh tra. Số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã, thị trấn chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ, thường xuyên biến động... gây khó khăn cho việc thanh tra chuyên ngành ATTP và xử lý vi phạm hành chính.

Khắc phục hạn chế trên, thời gian tới, đi đôi với tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, huyện Ba Vì tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và tập trung cho thanh tra chuyên ngành. Huyện Ba Vì bảo đảm 100% xã, thị trấn tiến hành thanh tra ATTP theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đúng quy trình thanh tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm; đồng thời thông báo kết quả thanh tra và quản lý hồ sơ thanh tra theo đúng quy định…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t