Thanh Oai nâng cao hiệu quả công tác quản lý tiền chất công nghiệp (08:36 07/11/2019)


HNP - Ngày 5-11, UBND huyện Thanh Oai có văn bản số 1702/UBND-KT về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 10-10-2019 của Bộ Công thương về nâng cao hiệu quả công tác quản lý tiền chất công nghiệp.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, các phòng chuyên môn rà soát, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp trên địa bàn để phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền. Phổ biến rộng rãi dưới nhiều hình thức nhằm tuyên truyền đến mọi người dân sự cần thiết quản lý tiền chất công nghiệp theo quy định hiện hành.
 
Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp trên địa bàn, nâng cao kỹ năng quản lý tiền chất công nghiệp tránh thất thoát, không sử dụng sai mục đích, trong đó có sản xuất ma túy. Vận động các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp trên địa bàn ký cam kết không để thất thoát tiền chất công nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ.
 
Kịp thời thông tin, trao đổi giữa các cơ quan quản lý trên địa bàn huyện nhằm có biện pháp phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm khi nhận được nguồn tin, tài liệu hoặc phát hiện những sai phạm trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất công nghiệp sản xuất ma túy. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng và tồn trữ tiền chất công nghiệp trên địa bàn thực hiện định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Công thương và Sở Công thương theo quy định.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t