Huyện Thạch Thất: Gần 176,4 tỷ đồng thực hiện đầu tư giao thông ngõ xóm (08:25 07/11/2019)


HNP - Huyện Thạch Thất vừa rà soát kinh phí thực hiện đầu tư nâng cấp đường làng ngõ xóm theo Quyết định 16/2012/QĐ-UBND, ngày 6-7-2012, của UBND TP Hà Nội ban hành quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn TP Hà Nội giai đoạn 2012-2016.

Theo đó, đến năm 2017, huyện Thạch Thất có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng xã Thạch Hòa và thị trấn Liên Quan quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị. Đối với tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đến hết năm 2018, qua kết quả rà soát huyện Thạch Thất đã có 7/9 tiêu chí đạt, gồm: Quy hoạch; giao thông; thủy lợi; điện; sản xuất; an ninh trật tự xã hội; chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và 2 tiêu chí chí cơ bản đạt là: Văn hóa, y tế, giáo dục và môi trường.

Trong các năm 2018, 2019, UBND huyện, Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/HU của Huyện ủy Thạch Thất đã bám sát vào các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy để tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng đạt được đạt được của từng tiêu chí để xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó, tập trung huy động các nguồn lực tại địa phương, như: Đấu giá quyền sử dụng đất, huy động các nguồn vốn của các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân. Tuy nhiên với đặc điểm địa hình các xã của huyện Thạch Thất có diện tích đất tự nhiên rộng, nhất là các xã vùng bán sơn địa, 3 xã vùng đồng bào dân tộc khoảng cách giữa các thôn, xóm, bản xa nhau, nên việc đầu tư thực hiện nâng cấp hệ thống đường giao thông ngõ xóm đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quy định tại Quyết định số 4212/QĐ-UBND, ngày 20-8-2018, của UBND TP Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn.

Giai đoạn 2016-2020, huyện Thạch Thất đã được thành phố hỗ trợ nguồn vốn gần 176,4 tỷ đồng thực hiện đầu tư giao thông ngõ xóm theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND. Để đáp ứng nhu cầu đầu tư theo hình thức xã hội hóa các xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020, huyện đạt chuẩn NTM năm 2020, UBND huyện Thạch Thất đề nghị Sở NN&PTNT tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư nâng cấp, xây dựng đường làng ngõ xóm, hệ thống kênh tiêu nước sinh hoạt có nắp đậy 100% theo cơ chế hỗ trợ tại Quyết định Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn TP Hà Nội giai đoạn 2012 - 2016 và Quyết định 59/2016/QĐ-UBND, ngày 31-12-2016, của UBND TP Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND, ngày 6-7-2012, của UBND TP Hà Nội với tổng kinh phí là 60 tỷ đồng.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t