Phú Xuyên triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch đầu tư công năm 2020 (21:39 05/11/2019)


HNP - Ngày 30-10, UBND huyện Phú Xuyên có Kế hoạch số 258/KH-UBND về việc phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Theo đó, huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả  và năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tránh phụ thuộc vào một thị trường. Phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ - thương mại có tiềm năng và lợi thế của huyện. Tích cực, chủ động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, chú trọng xây dựng thị trường bất động sản, thị trường sức lao động. Phát triển ngành Công nghiệp - Xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, giá trị gia tăng lớn, có nhiều sản phẩm, xuất khẩu; chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí trọng điểm, áp dụng công nghệ tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu và năng lượng. Tập trung xây dựng hạ tầng cụ công nghiệp làng nghề xã Đại Thắng, Phú Túc, Phú Yên, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp phía nam Hà Nội.
 
Triển khai thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, củng cố và xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Thực hiện tốt Chương trình hành động về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế". Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thành phố và của huyện đến với nhân dân, ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong quản lý nhà nước.
 
Hoàn thiện, đề nghị thành phố phê duyệt các quy hoạch xây dựng phân khu, quy hoạch ngành, các quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng, khu trung tâm thị trấn Phú Minh, thị trấn Phú Xuyên… hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, thu gom, xử lý chất thải rắn; tăng cường thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tập trung nguồn vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, công trình cấp thiết về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, phục vụ dân sinh bức xúc, giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát xây dựng đô thị, kiến quyết xử lý nhà xây không phép, sai phép trên địa bàn, xứ lý nghiêm trách nhiệm cán bộ để xảy ra các vi phạm.
 
Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, xây dựng đảm bảo cơ sở vật chất khu vực phòng thủ. Nâng cao chất lượng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các hoạt động tội phạm, đảm bảo giữ vững trật tự kỷ cương, an toàn xã hội ở địa phương và Thủ đô trong mọi tình huống. Chú trọng đảm bảo an ninh nông thôn, không để xảy ra điểm nóng; tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa.Tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa với các quận, huyện trong thành phố và các tỉnh thành trong cả nước.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật