Đống Đa: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm năm 2019 (21:41 05/11/2019)


HNP - Ngày 30-10, UBND quận Đống Đa có Kế hoạch số 249/KH-UBND về việc triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động tài chính gây quỹ, tăng cường công tác xã hội hóa hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm năm 2019.

Theo đó, quận đặt mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự hỗ trợ, ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm. Nâng cao số lượng, chất lượng của các chương trình hỗ trợ góp phần giảm sự ảnh hưởng của dịch bệnh nguy hiểm tại cộng đồng dân cư trên địa bàn quận. Tăng 20% nguồn tài chính huy động hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm tại quận năm 2019 so với năm 2018.
 
Để thực hiện tốt mục tiêu trên, quận Đống Đa sẽ tập trung tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại các trường học, doanh nghiệp và cộng đồng về phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm. Đưa tin bài về các hoạt động huy động, hỗ trợ phòng chống dịch, bệnh nguy hiểm trên phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức lồng ghép với các hội nghị ban, ngành, đoàn thể nhằm tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho người mắc dịch, bệnh nguy hiểm có hoàn cảnh khó khăn.
 
Bên cạnh đó, tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm, tăng cường công tác xã hội hóa trong phòng, chống dịch, bệnh, gây quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm năm 2019. Kiện toàn Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm tại Quận; Tổng kết, khen thưởng đối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước có đóng góp trong công tác huy động tài chính hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm năm 2019.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t