Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Ba Vì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (13:00 05/11/2019)


HNP - HĐND huyện Ba Vì vừa có Thông báo số 90/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 17-12 đến 18-12-2019, tại Trụ sở HĐND&UBND huyện.

Tại Kỳ họp này, HĐND huyện Ba Vì sẽ xem xét thông qua 20 báo cáo, 10 tờ trình và dự thảo nghị quyết. HĐND huyện tập trung thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020; thực hiện dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2020; Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Theo nội dung kỳ họp, HĐND huyện sẽ xem xét thông qua 10 nghị quyết, trong đó, có 02 nghị quyết chuyên đề đảm bảo an sinh xã hội đó là: Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn huyện Ba Vì giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch thực hiện mô hình y tế gia đình trên địa bàn huyện Ba Vì.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND huyện tổ chức để các đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trong 02 ngày 25 và 26/11/2019. 

Thường trực HĐND huyện Ba Vì đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo và các tài liệu liên quan phục vụ tiếp xúc cử tri, phục vụ kỳ họp; các văn bản tài liệu trình tại kỳ họp cần chuẩn bị kỹ, đảm cảo chất lượng cao và gửi về Thường trực, các Ban HĐND huyện đúng thời gian quy định. 


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t