Huyện Đan Phượng: Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 24 dự án thuộc lĩnh vực NN&PTNT (13:57 04/11/2019)


HNP - UBND huyện Đan Phượng vừa xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn lĩnh vực NN&PTNT giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư.

Theo đó, trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng hạ tầng kỹ thuật các công trình phục vụ NN&PTNT, nhu cầu cần thiết đầu tư phục vụ trước mắt cũng như lâu dài, góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp, kết hợp phục vụ đa mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, UBND huyện Đan Phượng đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn lĩnh vực NN&PTNT. Cụ thể, đối với các dự án đê điều thuộc danh mục nghiên cứu lập đề xuất chủ trương đầu tư gồm 4 dự án cải tạo, nâng cấp mặt đê, tổng chiều dài 15km, khái toán kinh phí đầu tư 80 tỷ đồng.

Tương tự, dự án lĩnh vực thủy lợi gồm 10 dự án, trong đó: 5 dự án kiên cố kênh tiêu thoát nước liên xã đang trình HĐND, UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, tổng chiều dài gần 13,4km, khái toán kinh phí đầu tư hơn 359,2 tỷ đồng; 6 dự án kiên cố hóa kênh mương liên xã, trạm bơm tiêu, đường giao thông nội đồng thuộc danh mục nghiên cứu lập đề xuất chủ trương đầu tư với tổng số 16,8km, khái toán kinh phí đầu tư 151.853 triệu đồng.

Đáng chú ý, UBND huyện Đan Phượng xây dựng kế hoạch đầu tư công các dự án nông, lâm, ngư nghiệp thuộc danh mục nghiên cứu lập đề xuất chủ trương đầu tư gồm 10 dự án, khai toán kinh phí đầu tư 88,2 tỷ đồng.

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực NN&PTNT, UBND huyện Đan Phượng đã đề nghị sở, ngành liên quan tổng hợp đề xuất UBND thành phố xem xét đầu tư…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t