Long Biên triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (13:01 05/11/2019)


HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND về thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em", từ ngày 15/11/2019 - 15/12/2019, quận Long Biên sẽ tổ chức phát động Tháng hành động năm 2019 trước ngày 15/11/2019; Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2019 trên hệ thống loa truyền thanh phường; Cổng thông tin điện tử quận và phường; treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích,... Đồng thời, tổ chức tọa đàm, tập huấn, giao lưu văn nghệ, thể thao liên quan tới chủ đề của Tháng hành động năm 2019, từ đó, phát hiện các khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị xây dựng các chính sách, chương trình...

Tổ chức kiểm tra liên ngành, phát hiện các khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị đối với công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện vụ việc xâm hại, bạo lực trên cơ sở giới đồng thời tiến hành can thiệp, hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị xâm hại, bạo lực trên cơ sở giới đặc biệt vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc xâm hại, bạo lực phụ nữ và trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Ngoài ra, quận cũng đẩy mạnh việc huy động xã hội hóa từ các doanh nghiệp, cá nhân để triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, đặc biệt hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bị mua bán và có hoàn cảnh khó khăn... Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động; Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động theo quy định.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t