Hoàn Kiếm triển khai kế hoạch chăm sóc trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng (21:38 05/11/2019)


HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND về thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 - 2025.

Kế hoạch đề mục tiêu, đến năm 2020: Phấn đấu 80% trẻ em đến 08 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội; Phấn đấu 80% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; Xây dựng mạng lưới kết nối và chuyên tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 08 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

Giai đoạn 2021 - 2025: Phấn đấu 95% trẻ em đến 08 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội; Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; Duy trì mạng lưới kết nối và chuyên tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 08 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

Để triển khai kế hoạch, UBND quận sẽ tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực thông qua các hoạt động: tổ chức các chiến dịch truyền thông tại cộng đồng, truyền thông trực tiếp tại gia đình, trường học, cộng đồng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức, kỹ năng trong chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng; giáo dục sớm, nuôi dưỡng và bảo vệ trẻ em theo độ tuổi,... In ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền, cung cấp các nội dung liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em. Đồng thời, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ liên quan đến công tác trẻ em và tăng cường công tác tư vấn, tham vấn, hướng dẫn, giáo dục cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em các kiến thức, kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 08 tuổi.

Xây dựng và phát triển các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ, mô hình tư vấn, bảo vệ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời. Đảm bảo trẻ em đến 08 tuổi được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em phù hợp với nhu cầu phát triển và độ tuổi. Duy trì và phát huy Mô hình “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh cộng đồng”, tiếp nhận, trợ giúp các trường hợp trẻ em bị bạo lực, bạo hành, bị xâm hại, lạm dụng trên địa bàn quận.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t