Hoàn Kiếm tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (21:44 05/11/2019)


HNP - Ngày 31-10, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Công văn số 1837/UBND-NV về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Để tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn quận trong thời gian tới, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 18 phường rà soát và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 06/KH-UBND của UBND quận về CCHC năm 2019 và Kế hoạch CCHC của đơn vị năm 2019; góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và chủ đề công tác năm 2019 của Quận “Kỷ cương - Phát triển”.

Tiếp tục quán triệt CB, CC, VC và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định của Thành phố về Quy tắc ứng xử nơi công sở và nơi công cộng, Đề án Văn hóa công vụ kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng chính phủ nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, phong cách ứng xử, tính chuyên nghiệp trong hoạt động thực thi công vụ, nhất là đội ngũ CB, CC làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Bảo đảm phân công nhiệm vụ cho CB, CC, VC theo chức danh vị trí việc làm, đúng chuyên môn được đào tạo, tuyển dụng; duy trì thường xuyên chế độ họp giao ban, tổ chức xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể theo từng tuần, tháng, năm và thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá CB, CC, VC, người lao động hàng tháng.

Thường xuyên rà soát, cập nhật các TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết và thực hiện niêm yết đúng quy định. Bảo đảm 100% các TTHC thuộc thẩm quyền được tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Bố trí địa điểm tiếp công dân và phân công đầy đủ cán bộ đúng chức trách, đủ thẩm quyền trực tiếp công dân thường xuyên; tập trung giải quyết hiệu quả những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; Hoàn thiện, thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND quận và UBND 18 phường thuộc quận trong năm 2019.

Duy trì thực hiện tốt các nội dung, giải pháp về cải thiện nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của quận Hoàn Kiếm ban hành kèm theo Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 13/5/2019, của UBND quận.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t