Hoàn Kiếm hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III (21:40 05/11/2019)


HNP - Ngày 30-10, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm ban hành Công văn số 248-CV/BTGQU về Thông tin tuyên truyền, vận động tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III.

Theo đó, thực hiện Công văn số 2153-CV/BTGTU, ngày 17-10-2019, của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; nhằm phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong việc cùng nhau sáng tạo hỗ trợ cộng đồng và tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị nhằm vận động các tổ chức, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn quận tích cực hưởng ứng, tham gia sáng tạo, xây dựng Dự án (Đề án) “Sáng kiến vì cộng đồng”; đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin quận hướng dẫn các phường tuyên truyền và phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND quận đăng thông tin về Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III trên Cổng thông tin điện tử quận.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t