Ngân hàng Chính sách xã hội quận Ba Đình triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019 (14:35 01/11/2019)


HNP - Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ba Đình vừa tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019.


Theo đó, kết quả thực hiện các chương trình cho vay chính sách trên địa bàn đến 30/9/2019 đạt 151.649 triệu đồng, không có nợ quá hạn, tăng 14.313 triệu đồng so với 31/12/2018, tỷ lệ tăng trưởng đạt 10,4%, hoàn thành 94,3% kế hoạch giao với 3.387 hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, giải quyết một phần khó khăn về nhà ở và góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn quận; Kết quả huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 24.811 triệu đồng.

Ban đại diện đã hoàn thành chương trình giám sát năm 2019 tại 14 phường với 124 tổ TK&VV và 63 hộ vay; Chất lượng giao dịch lưu động của NHCSXH ngày một nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ nhân dân. Nhiều hội, đoàn thể đã tích cực phối hợp NHCSXH tham gia viết tin bài về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, gương người tốt việc tốt khai góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động tín dụng chính sách và nhân rộng những cá nhân tiêu biểu trong hoạt động tín dụng chính sách.

Từ nay đến cuối năm, Ngân hàng CSXH, UBND các phường và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi nhằm giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận; Tuyên truyền vận động việc gửi tiền tiết kiệm tới các tổ chức và cá nhân trên địa bàn nhằm bổ sung nguốn vốn cho vay ưu đãi; Hội, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt các nội dung được NHCSXH ủy thác; Phối hợp UBND, hội đoàn thể các phường xây dựng phương án sắp xếp lại các tổ TK&VV phù hợp với đặc thù của từng phường nhằm phát huy hiệu quả hoạt động sau khi hoàn thành việc thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”.


Thu Hiền


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t