Phú Xuyên phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp (22:33 31/10/2019)


HNP - Ngày 30/10, UBND huyện Phú Xuyên có Kế hoạch số 257/KH-UBND về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn qụốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, huyện yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội; trong đó, trọng tâm là tuyên truyền Luạt Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thường xuyên rà soát, kiện toàn cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân của huyện; các xã, thị trấn gắn công tác tiếp công dân, xử lý đơn với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở, làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất, phân loại và xử lý đơn thư.
 
Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, chủ động giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định; Tăng cường hoạt động của Tổ công tác theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết vụ việc đơn thư, khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và các vụ công dân tập trung khiếu kiện đông người vượt cấp. Tăng cường đôn đốc, giải quyết cơ bản các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; Đôn đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo và các văn bản chỉ đạo của cấp trên chuyển đến.
 
Bên cạnh đó, Ban Tiếp công dân huyện chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện tham mưu Quyết định thành lập Tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. Phối hợp với Thanh tra huyện làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất; xây dựng lịch, cử công chức trực tiếp công dân các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, trực ngoài giờ trong các ngày diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Thanh tra huyện tiếp tục rà soát, báo cáo đề xuất UBND huyện chỉ đạo xử lý, giải quyết đối với những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, nhất là những vụ việc liên quan đến một số công dân thường xuyên tập trung khiếu kiện vượt cấp. Chủ động nắm thông tin, kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện các nội dung phối hợp trong công tác xử lý, giải quyết tình hình công dân tập trung khiếu kiện phức tạp trên địa bàn huyện. Tăng cường hoạt động của các Tổ công tác, đôn đốc, giải quyết cơ bản các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; tổ chức thực hiện dứt điểm các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật