Phú Xuyên triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (13:58 04/11/2019)


HNP - Ngày 31-10, UBND huyện Phú Xuyên có Kế hoạch số 259/KH-UBND về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn huyện.

Theo Kế hoạch từ ngày 11 đến ngày 13-11, huyện Phú Xuyên sẽ triển khai công tác PCCC&CNCH cho cộng đồng trên địa bàn huyện năm 2019. Qua đó, nhằm giới thiệu nội dung một số VBQPPL về PCCC&CNCH, trong đó, tập trung vào việc phổ biến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và trách nhiệm của cán bộ, đội viên Đội PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng... trong công tác PCCC&CNCH; Thông tin về tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố, các vụ cháy điển hình trong nước và thế giới. Các nguy cơ, nguyên nhân cơ bản dẫn đến cháy, nổ và các biện pháp phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, xử lý khi có cháy, nổ xảy ra; Tổ chức giao lưu, giải đáp những thắc mắc của người dân về các vấn đề liên quan đến công tác PCCC&CNCH. Hướng dẫn tính năng, tác dụng và cách sử dụng một số trang thiết bị, phương tiện PCCC&CNCH; quy trình xử lý khi có cháy nổ xảy ra.
 
Thông qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật về PCCC&CNCH của cộng đồng, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở; Công an cấp xã; Trưởng thôn, tổ dân phố; cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở... phát huy triệt để phương châm “4 tại chỗ” trong công; tác PCCC&CNCH. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia công tác PCCC&CNCH. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân tự giác, tích cực trong việc tổ chức hoạt động PCCC&CNCH. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH đối với cộng đồng; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t