Thanh Oai chú trọng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công an nhân dân năm 2020 (13:58 04/11/2019)


HNP - Ngày 30-10, Huyện ủy Thanh Oai đã ban hành Chỉ thị số 61-CT/HU về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020.

Theo đó, Huyện ủy Thanh Oai chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018. Gắn giáo dục pháp luật với giáo dục quốc phòng và an ninh, phát huy truyền thống dân tộc, truyền thống quê hương, truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội, truyền thống QĐND Việt Nam anh hùng; làm tốt công tác vận động nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tự giác chấp hành và thực hiện các quy định của pháp luật Nhà nước về tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020. Bên cạnh đó, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, thành lập Hội đồng khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự của huyện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiêm túc, chặt chẽ; xác định rõ nhiệm vụ của từng thành viên trực tiếp tham gia khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020. Ban CHQS huyện và Công an huyện phải chủ động phối hợp chặt chẽ, trao đổi, thống nhất về chỉ tiêu, nhân sự trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trước khi ra lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân.
 
Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp theo chức trách, nhiệm vụ, nâng cao vai trò trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở thực hiện, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 ở cả hai cấp (xã, thị trấn và huyện). Đảng ủy các xã, thị trấn ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020. UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và chỉ đạo cấp thôn, tổ bình cử, đề cử, đề xuất công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đi sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các khâu, các bước rà soát, phúc tra, sơ tuyển ở các thôn, tổ dân phố đến cấp xã, thị trấn; nắm chắc số lượng, tình hình thực tế của công dân thuộc diện chính sách miễn, tạm hoãn nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân thời bình. Xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật những truờng hợp không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự, những biểu hiện trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. Chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ công dân sau phát lệnh gọi nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, ưu tiên tuyển chọn những công dân có trình độ cao.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t