Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín mở rộng (15:18 18/10/2019)


HNP - Sáng 18/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín khóa XXIII tổ chức kỳ họp lần thứ 35 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị


9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp trên địa bàn đạt 653.716 triệu đồng, đạt 115,91% dự toán Thành phố giao, đạt 90,17% dự toán huyện giao, tăng 112,09% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 1.390.617 triệu đồng, đạt 101,33% dự toàn Thành phố giao, đạt 71,22% dự toán huyện giao đầu năm và tăng 67,94% so với cùng kỳ năm 2018. Chi ngân sách địa phương thực hiện 1.122.292 triệu đồng, đạt 81,78% dự toán Thành phố giao, đạt 57,48% dự toán huyện giao sau điều chỉnh, tăng 40,35% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp mẫu giáo đạt 98,5%, nhà trẻ đạt 42,2%, học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trong độ tuổi vào lớp 6 đạt 100%; duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt phổ cập THCS mức độ 2, đạt phổ cập tiểu học mức độ 3, công tác xóa mù chữ mức độ 2, không có học sinh Tiểu học và THCS bỏ học. Xét tốt nghiệp THCS đạt 99,79%, xét hoàn thành chương trình tiểu học lớp 5 đạt 100%. 
 
Những tháng cuối năm, huyện phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 14,3% so với năm 2018. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp phấn đấu đạt 4.250 tỷ đồng, đưa giá trị sản xuất cả năm lên 15.725 tỷ đồng, tăng 15%. Giá trị thương mại dịch vụ đạt 2.940 tỷ đồng, đưa giá trị sản xuất cả năm lên 11.130 tỷ đồng, tăng 15,6%. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 330 tỷ đồng, đưa giá trị sản xuất cả năm lên 1.293 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2018. Tập trung rà soát, đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Nâng cao chất lượng phục vụ cho nhân dân, doanh nghiệp của các dịch vụ tín dụng, ngân hàng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh phát triển sản xuất để tăng nguồn thu cho ngân sách của huyện. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của huyện. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo các di tích trên địa bàn huyện và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thông tin, du lịch. Tiến hành kiểm tra và bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2019. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thành phố đặt tên 10 tuyến đường trên địa bàn huyện,...

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t