Đông Anh: Cắt giảm thời gian giải quyết của 127 thủ tục hành chính (15:08 18/10/2019)


HNP - UBND huyện Đông Anh vừa ban hành Thông báo số 2878/TB-UBND về việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Theo đó, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, sau khi các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, tính toán, cân nhắc khả năng đáp ứng và cung cấp dịch vụ công đồng thời đề xuất việc cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và UBND cấp xã, UBND huyện Đông Anh thông báo rút ngắn thời gian giải quyết đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã như sau:

Cắt giảm thời gian giải quyết của 83 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện và cắt giảm thời gian giải quyết của 43 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn.

Để việc rút ngắn thời gian giải quyết TTHC nêu trên đúng với quy định, UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm xây dựng lại quy trình Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 đối với từng thủ tục, phối hợp với đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian giải quyết TTHC.

Văn phòng HĐND-UBND Huyện tổ chức thực hiện niêm yết công khai, thông báo tại bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính; Phối hợp với đơn vị, cá nhân có trách nhiệm công khai trên cổng thông tin điện tử của Huyện để công dân tiện theo dõi và liên hệ. UBND các xã, thị trấn phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc huyện tuyên truyền, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính để công dân, tổ chức biết, liên hệ giải quyết.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t