Thanh Xuân tăng cường phòng, chống sản xuất, vận chuyển mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo (15:10 18/10/2019)


HNP - Ngày 10/10, UBND quận Thanh Xuân có Văn bản số 1527/UBND-VP tăng cường các biện pháp phòng, chống sản xuất, vận chuyển mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trên địa bàn quận.

Theo đó, UBND quận yêu cầu Công an quận chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, xuất nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo, vật liệu nổ theo chỉ đạo của Công an Thành phố; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước các hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng pháo trên địa bàn quận; phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin quận và UBND các phường đẩy mạnh các hoạt động, hình thức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ liên quan và Công an các phường thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian cao điểm là trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đội Quản lý thị trường số 12 phối hợp với Công an quận, công an các phường tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo các loại, thuốc pháo, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; vận động các tổ chức, cá nhân, hộ dân ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ trên địa bàn.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn quận tổ chức phổ biến, tuyên truyền, vận động giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo, các hành vi bị nghiêm cấm, cam kết không mua bán, đốt pháo nổ các loại.

Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với Công an quận biên soạn tin, bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử quận; hướng dẫn các phường tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh các quy định về quản lý và sử dụng pháo tới nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

UBND các phường phối hợp chặt chẽ với Công an quận trong công tác quản lý hoạt động sản xuất, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, tích cực phát hiện và tố giác các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo trái phép.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t