Mỹ Đức: Nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa (15:09 18/10/2019)


HNP - UBND huyện Mỹ Đức vừa có Kế hoạch số 1495/KH-UBND về nâng cao chất lượng mô hình “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn huyện đến năm 2020.

Theo đó, huyện sẽ tiếp tục giữ vững, phát huy những thành tích đã đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện Phong trào giai đoạn 2015-2018. Triển khai thực hiện các nội dung của phong trào phù hợp với các quy định mới của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chương trình 04 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2016-2020” nhằm phát triển phong trào sâu rộng, bền vững, từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, góp phần ổn định chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Huyện tập trung nâng cao chất lượng Phong trào đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình văn hóa: “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” để các danh hiệu này thực sự là những điển hình văn hóa trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Cụ thể hóa các nội dung Quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức, người lao động, Quy tắc ứng xử nơi công cộng thành những quy định, quy ước, nội quy,... cụ thể, tổ chức tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện, tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong nếp sống ứng xử, giao tiếp của người Hà Nội.

Đồng thời, hình thành cơ chế phối hợp thực hiện chặt chẽ, đồng bộ trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội từ Huyện đến cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong quá trình tổ chức triển khai Phong trào. Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức sinh động gắn với biện pháp cụ thể triển khai phong trào phù hợp thực tế, đảm bảo tính hiệu quả.

Trong kế hoạch này, huyện Mỹ Đức đặt ra các chỉ tiêu đến năm 2020, phấn đấu 90% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; 90,16% làng, thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu ''Làng Văn hóa''; 95,2% đơn vị được công nhận và giữ vững danh hiệu ''Đơn vị văn hóa''.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t