Huyện Sóc Sơn: Dự kiến nguồn vốn cho đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (19:11 17/10/2019)


HNP - UBND huyện Sóc Sơn vừa có Báo cáo số 547/BC-UBND, về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 2016-2020 và dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sử dụng nguồn ngân sách thành phố.

Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện Sóc Sơn sử dụng từ nguồn ngân sách thành phố là hơn 1.043 tỷ đồng. Trong đó, đã bố trí kế hoạch giai đoạn 2016-2019 là hơn 541,6 tỷ đồng, dự kiến kế hoạch năm 2020 gần 501,7 tỷ đồng.

Về dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện, gồm: Rà soát danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025. Cụ thể, số dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 là 1 dự án (Xây dựng đường nối khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn với đường Võ Nguyên Giáp) với nhu cầu vốn bố trí giai đoạn 2021-2025 là 398 tỷ đồng. Bố trí vốn thanh quyết toán cho 4 dự án hoàn thành năm 2020 là 42,1 tỷ đồng.

Dự kiến, các danh mục (thứ tự ưu tiên) và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công của huyện: Bố trí vốn thanh quyết toán cho 4 dự án hoàn thành năm 2020 với số vốn là 42,1 tỷ đồng; bố trí vốn chuyển tiếp 1 dự án hoàn theo theo tiến độ được phê duyệt với số vốn là 398 tỷ đồng; bố trí vốn khởi công mới 17 dự án và dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch 2021-2025 với số vốn là 5.128,6 tỷ đồng.

Dự kiến, kết quả đạt được của kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025: Với 11 dự án giao thông đề xuất thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách thành phố sau khi hoàn thành sẽ tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện, đặc biệt là hình thành các tuyến đường huyết mạch kết nối khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn đến trung tâm thành phố và hoàn thành kết nối với các hệ thống hạ tầng giao thông xung quanh khu đô thị vệ tinh. Đầu tư 3 dự án cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và công tác phòng chống lụt bão đảm bảo điều kiện sản xuất, canh tác của nhân dân.

Cùng với đó là dự án bảo tồn khu IV - Khu du lịch văn hóa nghỉ ngơi cuối tuần thuộc khu du lịch văn hóa huyện Sóc Sơn đã được phê duyệt nhưng chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Việc triển khai dự án trên trong giai đoạn 2021-2025 nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các khu cây xanh, rừng núi, mặt nước và các di tích lịch sử theo đúng quy định hiện hành để Khu du lịch văn hóa đền Sóc đảm bảo đồng bộ, hoàn chỉnh về hệ thống kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội của huyện và thành phố; Đầu tư xây dựng Trường THPT Tân Minh để phát triển mạng lưới giáo dục đảm bảo cơ cấu hợp lý, đáp ứng nhu cầu học…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t