Hai Bà Trưng đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị (08:56 21/10/2019)


HNP - Ngày 14/10, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công văn số 1266/UBND-VHTT về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện 02 Bộ quy tắc ứng xử.

Nhằm tạo sự chuyển biến thật sự rõ nét về xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc Quận. Chủ tịch UBND Quận yêu cầu các phòng, ban, ngành và đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội các cấp tập trung tuyên truyền thực hiện:

Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, đơn vị, trong các phường, tổ dân phố, trong mỗi gia đình và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng văn hóa người Hà Nội “nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp”. Giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa, nếp sống và bồi dưỡng phẩm chất cho người Hà Nội, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tiếp tục thực hiện tốt 02 Bộ quy tắc ứng xử nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa thương mại và ứng xử nơi công cộng; xây dựng các mô hình văn hóa thanh lịch, văn minh đặc biệt là mô hình văn hóa ứng xử tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ hành chính, văn hóa giao tiếp thân thiện trong cộng đồng các khu chung cư... Phấn đấu mỗi công dân sống trên địa bàn Quận đều là những công dân văn minh, thanh lịch; mỗi phường, tổ dân phố đều đảm bảo vệ sinh môi trường.

Mở rộng giao lưu hợp với các quận, huyện, thành phố nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về các thành tựu phát triẻn kinh tế - xã hội, vẻ đẹp, di tích, văn hóa, con người trên địa bàn quận để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và phát triển du lịch.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa: Xây dựng các biện pháp đồng bộ, kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực dịch vụ văn hóa, các hành vi phi văn hóa. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân đang sinh sống, làm việc hoặc tới địa bàn Quận công tác, tham quan du lịch chấp hành những quy chế về nếp sống của Thủ đô. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa để người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa tham gia tổ chức, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và 2 quy tắc ứng xử; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, địa phương đồng thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường... lên án, phê phán các hành vi, trường hợp thiếu văn hóa, không phù hợp với truyền thống thanh lịch của người Hà Nội.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật